Apostillimine

Apostillimine


Apostillimine

Apostilli kujul on tegemist dokumendiga, millega tõendatakse, et avalik dokument on ehtne ja see kinnitatakse originaaldokumendi külge. Dokumente saavad apostillida ainult notarid ja apostill kehtib nendes riikides, mis on ühinenud apostillikonventsiooniga. Juhul kui riik ei ole ühinenud nimetatud konventsiooniga, kasutatakse selle toimingu asemel dokumendi legaliseerimist.

Seega dokumendi tõlgib vandetõlk, kuid apostillib notar. Teie ülesanne on anda vandetõlgile teavet selle kohta, kas ametiasutuses või riigis, kuhu originaaldokument ja tõlge esitatakse, on vaja apostilli või mitte. Kui Te ei ole kindel apostillimise vajaduses, siis on targem seda ikkagi teha, et vältida hilisemaid probleeme.

Küll aga tuleb kindlasti meeles pidada, et Eesti välja antud dokumenti ei ole vaja apostillida ega legaliseerida juhul, kui seda kasutatakse riikides, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingud (Venemaa, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola).

Apostillimise puhul võite pöörduda ise notari poole või usaldada selle ülesande vandetõlgile, kellel on samuti pädevus korraldada apostillimist notari juures, kuid sellele lisandub teenustasu. Notari tasu avaliku dokumendi apostilliga kinnitamise eest on 26,82 eurot (seisuga 31.07.2015; tasu sisaldab käibemaksu 4,47 eurot).

Legaliseerimine

Originaaldokument legaliseeritakse siis, kui seda kasutatakse riigis, kes ei ole ühinenud apostillikonventsiooniga ja kellega Eestil ei ole sõlmitud õigusabilepingut. Legaliseerimine viiakse läbi pädevas riigiasutuses. Eestis on selleks asutuseks Välisministeerium.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring