Dansk samarbejde åbner døren til Norden

NEON Translations and Localization har pr. 1. oktober 2016 indgået et meget tæt samarbejde med den danske kommunikatsionsbureau Ord for ord. Det betyder, at vi nu kan levere tekster og kommunikation samt oversættelser til alverdens sprog til vores nuværende og potentielle danske kunder ved en lokal repræsentation. Tilstedeværelse i Danmark bidrager såvel til mere personlige kunderelationer som en forhøjet kvalitet af teksterne oversat til dansk eller skrevet på dansk. Samarbejdet med Ord for ord er tillige af symbolsk betydning, da det er en del af en større erhvervsplan – om at have repræsentationer af NEON Translations and Localization i alle nordiske lande til fordel for vores lokale kunder.

Her kan du læse lidt mere om, hvordan samarbejdet kom i stand – og ikke mindst, hvad vores firmaer i kraft af samarbejdet kan tilbyde vores danske kunder.

Estisk uge i Vordingborg

Helt konkret er samarbejdet udsprunget af Estonian Week i Vordingborg i maj måned. Her var en række estiske virksomheder i Danmark for at finde gode forretnings- og samarbejdsmuligheder med danske virksomheder. Ugen var blevet til på initiativ af Filip Rasmussen fra Jungshoved Præstegaard, som har stærke forbindelser til netop Estland. Ly Tiido-Nurmetalo fra NEON Translations and Localization var med den estiske delegation i Vordingborg, og da hun efterfølgende tog kontakt til Dan Holck-Hansen fra Vordingborg Erhverv, anbefalede han hende heldigvis at indgå et samarbejde med Ord for ord.

Besøg i Tallin

Efter kort tids mailveksling blev de to firmaer enige om, at Ord for Ords repræsentant Lene Tissot Koch skulle flyve ind til Tallinn så man kunne se hinanden i øjnene, inden man begyndte et samarbejde. Det blev til 3 intense dage i september måned med rundvisning i byen, gode restaurantbesøg og ikke mindst introduktion til den lokale virksomhed NEON Translations and Localization og dens medarbejdere, samt gennemgang af procedurer og aftaler. Det var udmattende, men begge parter var optimistiske om det mulige samarbejde og fremtidsudsigterne.

Synergien af to firmaer

Samarbejdet imellem Ord for Ord og NEON Translations and Localization skaber en god synergi mellem den lokale tilstedeværelse i Danmark og den globale rækkevidde med oversættelser til alverdens sprog. Denne synergi er vigtigt for markedsføringsaktiviteter for enhver virksomhed, som vil eksportere sine produkter eller importere varer fra udlandet. Tekstforfatning og oversættelser er noget man ikke kan undvære i en ordentlig markedsføringsstrategi. Der kræves tekstforfatning til hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier, og oversættelse er uundgåeligt for en bred vifte af materialer, såsom foldere, flyers, brochurer, produktkataloger, hjemmesider, web-butikker og anden information om dit produkt eller service. Det hele er en nødvendighed for at kunne sælge med succes på forskellige målmarkeder.

Lidt om virksomhederne

Neon Translations and Localization

Neon Translations and Localization er et professionelt oversættelsesbureau, som har 16 års erfaring fra branchen og er certificeret ifølge ISO9001:2008 og ISO17100:2015. Det giver kunderne en garanti for at oversættelserne lever op til høje kvalitetskriterier.
Selvom virksomheden ligger i Tallin i Estland, opereres der med et stort netværk af indfødte oversættere som er specialister i hver sin sprogkombination (målsproget som modersmål) og fagområde. Alle oversættelser administreres af en projektleder, og foruden oversætteren foretages redigering af endnu en person med sproget som modersmål. Redigering betyder, at der udover korrekturlæsning også tjekkes for faktuelle oplysninger, såsom årstal, m.v.

Neon arbejder højteknologisk med avanceret software inden for branchen. Det betyder, at kundernes ordforråd gemmes, så der gennem et længerevarende samarbejde oparbejdes en stor viden om netop deres specifikke ordvalg. Kundernes brand afspejles dermed også i oversættelserne, og desuden bliver det billigere for kunder, efterhånden som deres database opbygges.

Ord for ord

Ord for ord skriver tekster og leverer kommunikation til danske virksomheder. Og selvom firmaet først og fremmest har haft sit fokus lokalt indtil nu, betyder samarbejdet at der fra nu af henvendes mere til virksomheder, der ønsker at importere eller eksportere.

På den måde supplerer de to partnere hinanden godt i samarbejdet. Ord for ord i Danmark kan stadig levere den nære kontakt, hvor der tages ud til kunderne og lyttes til deres ord – og så gives der ord tilbage på skrift eller i form af anden kommunikation. Men nu kan der desuden leveres tekster på alle andre sprog. Lokal kontakt med global rækkevidde.

Samarbejdet betyder også, at man på det lokale niveau søger gode samarbejder med andre aktører inden for kommunikation, såsom grafikere, fotografer, m.fl. Det er vigtigt for os, at vi sammen med disse partnere kan levere al den kommunikation, virksomhederne har brug for.

Fremtidsudsigter

Samarbejdet er et rigtig godt skridt i den rigtige retning for begge firmaer. NEON Translations and Localization ville være tættere på potentielle kunder i Danmark, mens Ord for ord vil have større international rækkevidde for sine lokale kunder. Det er målet at der stiftes et fælles firma for at skabe bedre infrastruktur og synergi.

RECEPTIONEN d. 8. november.

Tirsdag d. 8. november holder vi reception i anledning af det nye samarbejde mellem Neon Translations and Localization og Ord for ord. Det foregår på 1.salen hos Vordingborg Erhverv, Marienbergvej 132, 4760 Vordingborg, klokken 14-16, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og skåle med os!

NB! Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her.

 

Læs mere om os her:

Dansk-estiske relationer skabt med stor succes – i Vordingborg.

Nyt internationalt samarbejde tager udgangspunkt i Vordingborg. – Om samarbejdet mellem Ord for ord og NEON Translations and Localization.

“Estonian Week in Denmark” will bring Estonia’s entrepreneurs closer to the Danish market.

  • Ly

Kategorier