Markedsføringens ABC

I dag er det som om, at de grundlæggende koncepter for business og marketing er en „gammel traver“, som alle kender. Principperne er logiske og forståelige, og de fungerer faktisk. Men så snart de tages for givet, bliver arbejdsgangen mere kaotisk, og en indre stemme siger, at det er værd at komme tilbage til grundlaget. En fin artikel om marketingsstrategier på portalen www.ivaekst.dk giver os denne mulighed. Nedenfor er der et kort resumé af artiklen for de marketingsinteresserede.

Marketingplan

Success i forretningslivet afhænger i høj grad af strategi, analyse og marketingplan. For at trænge igennem til nye kunder og samtidig holde på de allerede eksisterende skal man revidere og forbedre sin forretning hele tiden. For at gøre dette skal man identificere både de eksterne faktorer (f.eks. økonomiske, sociale) og de interne, dvs. sin virksomheds stærke og svage sider. Man kan få et dybere indblik i situationen ved at foretage den velkendte SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats). Derefter bliver det nemmere at skabe en perspektivrig marketingstrategi: at vælge de mest effektive markedsføringsaktiviteter, at sætte konkrete og opnåelige mål samt at positionere sig på markedet.

Et af de vigtigste elementer af en marketingplan er din viden om, hvem  dine potentielle kunder er. Planen realiseres kun, hvis du kender dem og deres behov. Sådan kan du adressere dem på den bedst mulige måde og vælge de mest passende markedsføringsaktiviteter. Husk, at det kun kan være produktivt at tale med og analysere dine kunder for at lære at kende dem. Din strategi kan ikke baseres på antagelser.

Følg med i udviklingen

På grund af det stadigt ændrende marked skal man hele tiden identificere udviklinger og justere sin forretning.  Det hjælper at forstå, hvad der sker på markedet, og hvordan det påvirker din egen forretnings formål og ambitioner. Din forretning kan neutraliseres, hvis du ikke bemærker og reagerer på, at konkurrenterne ændrer strategier og priser. Dette kan undgås, hvis man en gang om året tager et skridt tilbage og ser det hele “lidt udefra”. Så er det muligt at se din egen forretning i bredere kontekst samt analysere, hvad er gjort korrekt eller ukorrekt, og om planen fungerer.

  • Ly

Kategorier