Medicinske oversættelser

Medicinske oversættelser


Medicinske oversættelser

Vores medicinske oversættelser omfatter oversættelser, for eksempel, af følgende dokumenter indenfor medicin, farmakologi og sundhedspleje:

  • Produktresumé (SmPC), indlægssedler (PIL), emballage- / mærkningsmaterialer;
  • dokumentation for kliniske forsøg såsom informeret samtykkeformularer (ICF), Case Report Former (CRF), undersøgelsesprotokoller, spørgeskemaer om patientrapporterede oplysninger (PRO), lægemiddelovervågningsrapporter / PSUR-er m.v.;
  • regulerende dokumentation;
  • mærkning og brugsanvisning (IFU) for medicinsk udstyr;
  • generel medicinsk dokumentation vedrørende ethvert medicinsk domæne (onkologi, kardiologi, tandpleje, radiologi, osv.);
  • e-handelsplatforme for sundhedsplejeprodukter;
  • hjemmesider og reklamemateriale;
  • kemiske sikkerhedskort;
  • manualer og tekniske specifikationer for medicinsk udstyr, apparater og instrumenter;
  • patient- og sygehusrapporter, osv.

Vi sørger for, at vores oversættelser overholder EMA QRD-skabeloner samt lokale krav.

Tilbageoversættelse, in-country review (lokal redigering) af teksten og læsevenlighedstestning er også en standardprocedure i kvalitetssikringen af medicinske oversættelser. Sørg for at investere i en helhedsservice ved medicinske oversættelser for at sikre den bedste kvalitet og succes for dit produkt. Vores certificeret oversættelsesservice er den mest tilegnede for medicinske oversættelser, som skal være af højeste kvalitet og følge meget specifikke instruktioner.

Læs mere om de sprog, vi dækker for medicinske og farmaceutiske oversættelser.

 

ESSENSEN AF MEDICINSKE OVERSÆTTELSER

Medicinske oversættelser er et af de mest krævende oversættelsesdomæner. At forstå kildematerialer og kommunikere dem korrekt til målsproget er af afgørende betydning for at garantere for, at menneskers liv ikke bringes i fare.

MEDICINSK OVERSÆTTELSESTEAM

Til medicinske oversættelser bruger vi kun specialiserede oversættere, som til dagligt beskæftiger sig med et medicinsk eller farmaceutisk område, har en baggrund i at arbejde inden for det medicinske system eller er højt uddannede professionelle indenfor medicinske oversættelser med stor erfaring i et specifikt fagområde. For at sikre det bedste slutprodukt, dvs. en oversættelse med høj kvalitet, er arbejdet af vores specialiserede oversættere understøttet af vores lingvistiske team – redaktører og korrekturlæsere. Vores oversættere og redaktører er testet for deres kvalifikationer og kompetencer. De anvender oversættelsesteknologi eller CAT-værktøjer (Computer Aided Translation tools) for at garantere den højeste kvalitet af vores medicinske oversættelser ved terminologistyring.

Læs om: At være i besiddelse af ISO17100 – hvad er fordelene for serviceudbyderen og kunden?

SPECIALEOMRÅDER, SOM VI DÆKKER

Takket være et stort netværk af professionelle medicinfolk, som samarbejder med os som freelanceoversættere, kan vi håndtere mange forskellige områder indenfor den medicinske sektor: tandpleje, kardiologi, radiologi, dermatologi, pulmonologi, og mange flere.

VORES KUNDER

Vi har erfaring med at oversætte for CRO-er, CMO-er, farmaceutiske virksomheder, apoteker, udviklere og fremstillere samt nationale forhandlere af medicinsk udstyr, apparater og instrumenter, regionale repræsentanter for virksomheder, som fremstiller medicinske eller farmaceutiske produkter, men også til større globalt etablerede oversættelsesvirksomheder, for hvem vi arbejder som underleverandører.
Takket være vores højt kvalificerede oversættere indenfor medicin og farmakologi arbejder vi på at øge antallet af projekter vedrørende disse fagområder.

LOKAL REPRÆSENTATION FOR EN BEDRE SERVICE

I øjeblikket udvider vi vores medicinske oversættelsesservices til SKANDINAVIEN med et in-country team af specialiserede oversættere, specialist-redaktøre og et repræsentationskontor på stedet for en bedre lokal service. I september etablerede vi os i Danmark gennem samarbejdet med et lokalt firma Ordforord som drives under vores fælles varemærke NEON Translations and Localization . Der skal åbnes et kontor tillige i Finland  i 2017.

 

Kontakt os for mere information eller send en prisforespørgsel.

 

Mettetevi in contatto con noi... - Fik du ikke helt fat i pointen? Lad os oversætte...

Prisforespørgsel