NEON blev medlem af Medicon Valley Alliance

Neon Translations and Localization blev i sidste uge annonceret som nyt medlem af Medicon Valley Alliance, og vi ser frem til at deltage på det årlige møde d.7.november i København.

Magnet for de klogeste hoveder inden for life science

Medicon Valley Alliance er en dansk-svensk netværksorganisation for virksomheder med speciale inden for biovidenskab og life science. Netværket tiltrækker forskere i verdensklasse og samler talenter i et frugtbart fællesskab koncentreret om København, Lund og Malmø. Ved at samle de klogeste hoveder bliver området en magnet for talenter og ambitiøse virksomheder og investorer.

Organisationen har fokus på at skabe synergi og innovation for de 245 medlemmer, som i alt beskæftiger 140.000 ansatte. Medlemmerne er både hospitaler, universiteter, medicinalvirksomheder, serviceudbydere, m.fl. Synergien skabes gennem møder, arbejdsgrupper, seminarer, konferencer, og projekter, der styrker samarbejde, netværk og videndeling på tværs af grænser, fagområder og skellet mellem offentligt og privat.

Årsmødet den 7.november: finansiering af innovation

Temaet på dette års møde er, hvordan der tilvejebringes midler til innovation inden for life science. En større analyse foretaget af MVA og Øresundsinstituttet bliver udgangspunkt for en diskussion af både de strukturelle forhindringer og de specifikke udfordringer, samt eventuelle løsninger på det aktuelle problem med at tiltrække tilstrækkelig kapital for at sikre vækst på området. Oplægsholderne vil fokusere på politiske og økonomiske rammeforhold for life science, samt specifikke økonomiske udfordringer og løsninger.

NEON og Ord for ords bidrag til vækst og synergi inden for life science

Hos Neon har vi en skare af professionelle og dedikerede oversættere, som er specialister i netop life science-området, og med Ord for ords strategiske fokus er der rige muligheder for at hjælpe medlemmer af MVA med både tekster på dansk og oversættelser af disse til alle verdens sprog. Medicinske oversættelser er et af de mest krævende oversættelsesdomæner. At forstå kildematerialer og kommunikere dem korrekt til målsproget er af afgørende betydning for at garantere for, at menneskers liv ikke bringes i fare. De rigtige formuleringer er ofte fuldstændig afgørende for, om et projekts potentiale bliver synliggjort eller ej. At vi samtidig kan levere tekster på alle sprog, giver god mening i denne branche.

Det er i hvert fald vores håb, at vi kan bidrage positivt til at skabe både vækst og synergi i branchen gennem skarp formidling af viden såvel som international markedsføring af nye produkter og services.

RECEPTIONEN den 8. november.

Tirsdag d. 8. november, lige efter MVA årsmødet dagen før, holder vi reception i anledning af det nye samarbejde mellem Neon Translations and Localization og Ord for ord. Det foregår på 1.salen hos Vordingborg Erhverv, Marienbergvej 132, 4760 Vordingborg, klokken 14-16, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og skåle med os!

NB! Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her.

 

Kontakt os for mere information.

 

Læs mere om:

Vores medicinsk oversættelsesservice.

Kvalitetsstandarder ISO 9001 og ISO17100 – hvad er fordelene for kunden?

Hvad er oversætelsesværktøj og terminologistyring?

 

 

 

 

  • Ly

Kategorier