Oversættelse og lokalisering

Oversættelse og lokalisering


Hvad er forskellen mellem oversættelse og lokalisering?

Oversættelse

Oversættelse i dens klassiske forstand er gengivelsen af originaltekstens indhold og form i målsproget så præcist om muligt. Det er vigtigt først og fremmest ved oversættelse af juridisk og finansiel dokumentation samt ved oversættelse af tekniske dokumenter, hvor man yderst nøje skal følge originaltekstens formulering og opbygning uden de mindste ændringer. Oversættelsen skal dog følge målsprogets særpræg, dets logiske opbygning og sprogbrug samt være let at læse og entydig.

Vi tilbyder oversættelse af følgende type tekster:

  • Medicinske tekster: produktresumé (SmPC), indlægssedler (PIL), emballage- / mærkningsmaterialer; dokumentation for kliniske forsøg såsom informeret samtykkeformularer (ICF), Case Report Former (CRF), undersøgelsesprotokoller, spørgeskemaer om patientrapporterede oplysninger (PRO), lægemiddelovervågningsrapporter / PSUR-er m.v
  • Tekniske tekster: manualer, brugsanvisninger, instruktioner, produktkataloger, certifikater m.v.
  • Juridisk dokumentation: kontrakter, vedtægter, fuldmagter, domme, forordninger m.v.
  • Finansiel- og forretningsdokumentation: årsberetninger, rapporter, statistik, markedsanalyser, økonomiske redegørelser, børsmeddelelser m.v.

Lokalisering

Lokalisering er en form for oversættelsesservice, som anvendes først og fremmest ved oversættelse af markedsføringsmateriale, software og deres interface, hjemmesider og professionelle web-platforme. Lokalisering betyder, at man ved oversættelsen tager højde for målgruppens kulturelle særpræg og de specifikke aspekter af målgruppens forretningskultur. Det primære formål er ikke at gengive originalteksten ord for ord, men at formidle budskabet på en fangende og målgruppespecifik måde.

Alt efter kundens ønske er det sommetider nødvendigt at omskrive den oprindelige tekst delvist for at understrege netop den del af budskabet, som er vigtigt for målgruppen. Det anvendes primært ved markedsførings- og reklamematerialer, hvor det i princippet drejer sig om tilpasning af en fremmedsproglig tekst (Transcreation vs Copywriting).

Vi tilbyder lokalisering af følgende typer tekster:

– Markedsførings og reklamematerialer: pjecer, foldere, brochurer, bannere m.v.
– Computer software interfaces: brugerinterface (UI) og application programming interfaces (AI).
– Webportaler: e-handel og e-learning platforme, hjemmesider, osv.

 

Læs om terminologistyringsservice og statsautoriseret oversættelse (certificeret oversættelse).

Hvad skal du være opmærksom på, når du bestiller en oversættelse eller sender en prisforespørgsel?

Mettetevi in contatto con noi... - Fik du ikke helt fat i pointen? Lad os oversætte...

Prisforespørgsel