Redigering og korrekturlæsning som en del af oversættelsesprocessen

Redigering og korrekturlæsning som en del af oversættelsesprocessen


Redigering og korrekturlæsning som en del af oversættelsesprocessen

Redigering af oversatte tekster er en vigtig del af en kvalitetsorienteret oversættelsesproces. Som regel er det en del af den certificerede oversættelsesservice , som består af tre hoveddele: oversættelse, faglig og indholdsmæssig redigering samt korrekturlæsning. I tillæg til det gennemgår projektlederen oversættelsen, før den færdige tekst bliver leveret til kunden. Det er projektlederes job at sikre, at alle kundens krav og instruktioner for gennemførelsen af projektet er blevet opfyldt.

UNDERKATEGORIER AF REDIGERINGSSERVICE

I oversættelseskonteksten betyder udtrykket “redigering” primært teksternes redigering i forhold til indholdet og terminologien. Oversatte tekster kan redigeres på flere forskellige måder.

  • Terminologisk og indholdsmæssig redigering anvendes som regel som en del af en oversættelsesservice, hvor den oversatte tekst kontrolleres ud fra den oprindelige tekst; det er vigtigt at sikre, at målrettetheden og meningen i den oprindelige tekst er videregivet i oversættelsen, og at der er anvendt tilsvarende udtryk som bruges i det pågældende område i målsproget. Ved fagspecifikke oversættelser er det fagspecialisten, som anvender denne måde til redigering, som betyder, at efter redigeringen skal teksten også korrekturlæses af en uddannet lingvist eller professionel redaktør.
  • Indholdsmæssig redigering anvendes som regel ved oversættelsen af tekster med mellem og mindre sværhedsgrad for at kontrollere den oversatte tekst i sammenligning med den oprindelige tekst. Det er som regel en professionel redaktør som tager sig af denne opgave at kontrollere både indholdet og terminologien. Det er en forudsætning ved denne type service, at terminologien bliver koordineret med kunden under oversættelsesprocessen. Denne service udføres samtidigt med korrekturlæsningen.
  • Terminologisk redigering udføres hovedsageligt ved oversættelser, som er udført af en erfaren professionel oversætter, som er fagligt kompetent i det pågældende område og kender terminologien. Terminologisk redigering udføres af en fagspecialist, som kontrollerer termernes anvendelighed i den givne kontekst.
  • Afhængigt af den bestilte service udføres der nogle gange redigering på stikprøvevis, som betyder, at oversættelsen er udført ved hjælp af en omfattende branchespecifik oversættelseshukommelse og med kundens koordinerede termbase. Denne type redigering kan vi af sagens natur kun tilbyde til vores faste kunder over længere tid. Som regel er det en hasteoversættelse og ikke egnet til offentliggørelse.

Kontakt os for mere information eller bestil en korrekturlæsning/ redigering.

Mettetevi in contatto con noi... - Fik du ikke helt fat i pointen? Lad os oversætte...

Prisforespørgsel