Særlige kendetegn ved en professionel oversætter eller med andre ord: hvilke kvalifikationer og kompetencer kræves af en professionel oversætter

/Af Ly-Tiido Nurmetalo, Direktør og partner, NEON Translations and Localization/

 

Der er forbundet mange myter om oversættelse som oversætterens daglige arbejde. En af dem er, at det ikke er et rigtigt job, men snarere en form for tidsfordriv, som kan udføres hvor som helst og af hvem som helst. Du skal bare have gode sprogkundskaber. Desuden er det anden myte, at oversættelse er en sekundær støtteservice, som en virksomhed kun bestiller ved siden af andre, mere vigtige marketingsaktiviteter, hvis det er yderst nødvendigt. Begge synspunkter indeholder en farlig modsigelse. I nutidens globale erhvervsklima er oversættelse en væsentlig del af en virksomheds marketingsaktivitet, som er orienteret mod den internationale succes, hvor manualer og produktbeskrivelser af de markedsførte produkter, hjemmesider og kataloger oversættes til det relevante målsprog, og det kan ikke gøres af hvem som helst. Nedenfor vil jeg kort kigge nærmere på, hvad det betyder at være professionel oversætter, og hvilke færdigheder og kvalifikationer det forudsætter. De samme forudsætninger er afgørende ikke kun ved oversættelsesprocessen, men også i forhold til at opnå oversættelser af høj kvalitet i henhold til kundens behov.

Oversætter som profession

I dag er oversætterjobbet en profession for sig selv. De nødvendige forudsætninger eller kvalifikationer kan erhverves som kandidatuddannelse sammen med kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde. Oversætterjobbet er et af dem, hvor det ikke er nok kun at være højt uddannet, men hvor den faktiske viden og færdigheder opnås frem for alt i løbet af det praktiske arbejde. Mange professionelle oversættere har ikke læst sprog eller sprogvidenskab som hovedfag på universitetet. Den bedste resultat opnås ofte som en kombination af fornem sprogsans og grundig kundskab i et specifikt fagområde. En professionel oversætter kan siges at være én, som bevidst har valgt dette erhverv. Det vigtige er ikke, om man har læst filologi eller er specialist på et andet område. Det vigtige er, at man er overbevist om, at den erhvervede uddannelse, fagspecifikke viden og hidtidige erfaringer afspejler sig på den bedste måde netop i ens arbejde som oversætter. Hos en professionel oversætter er det ikke mindre vigtigt, at oversættelsesjobbet er ens hovederhverv eller udgør en væsentlig del af ens indkomst. Hvorfor er netop det så vigtigt? Det antages nemlig, at de bedste kompetencer og højeste kvalitet af arbejdet opnås efter en vis tids erfaring og faglig beskæftigelse, hvorfor deltidsbeskæftigelse ikke er nok. For at fastholde ens kvalifikationer og kompetencer og videreudvikle dem skal man beskæftige sig med oversættelse konstant. Det er en af hovedegenskaberne, som karakteriserer en professionel oversætter.

Andre vigtige faktorer som karakteriserer en professionel oversætter

Ud over uddannelse og erhvervserfaring er der flere andre faktorer, der er vigtige hos en professionel oversætter. Den almindelige internationale praksis er, at oversætteren primært oversætter til sit modersmål, fordi det er det sprog og brugsmiljø, hun eller han kender bedst.

Her er nogle elementære krav til en professionel oversætter.

  • Meget god fremmedsprogskundskab (kildesproget) og upåklageligt modersmål (målsproget).

Sprog er et levende fænomen. Det er i konstant forandring. Konstant kompetenceudvikling i moderne sprogbrug og fagsprog er absolut nødvendigt. Uden medfødt eller indlært sprogsans kan man heller ikke. Konsekvent arbejde som oversætter giver generelt også en forståelse af sprogets væsen, dets nuancer.

  • Gode kundskaber i et specifikt fagområde.

Oversættelse betyder ikke, at man oversætter ord (direkte oversættelse), men videregiver meningen. For at kunne gøre det, skal man kende faget eller emnet, som teksten handler om. Hvor tekstnær en oversættelse skal være, det bestemmer kunden. En pågældende uddannelse eller erfaring med at arbejde indenfor området (f.eks. ved tekster på medicinområdet at have arbejdet som speciallæge) er til stor gavn.

  • Meget god analyseevne af både tekstens indhold samt nødvendige arbejdsprocesser.

Oversætteren skal vurdere tekstens karakter, hvem er læseren, hvilken stil er der anvendt mv. eller skal kunne stille spørgsmål om det til kunden for at garantere det ønskede slutresultat. Oversætteren skal også være i stand til at planlægge og time sit arbejde – hvor meget tid der skalbruges til at oversætte, hvor meget tid der skal til at konsultere om terminologi og indhold, hvor meget tid der skal til at tjekke indhold og stavning.

  • Evnen til at anvende hjælpemidler og om nødvendigt, kommunikere med kunden som har bestilt oversættelsen.

Oversætteren skal være klar over, hvilke kilder hun eller han kan arbejde med for at sikre den bedste kvalitet ved oversættelsen af teksten i netop dette fagområde. Hun eller han skal være klar over, hvilke kilder er tilladte, og hvilke er ikke tilladte. Oversætterens vigtigste værktøjer nu om dage er egne oversættelseshukommelsesdatabaser på området, hvis man har oversat tekster indenfor dette emne tidligere, samt offentlige web-baserede databaser og ordbøger, men også kundens egne materialer stillet til rådighed for oversætteren.

  • Teknisk kompetence.

Ingen professionel oversætter kan i dag undvære at have kundskaber i computerprogrammer. Det mest elementære hjælpemiddel til at sikre en hurtig oversættelse af høj kvalitet er oversættelsessoftware, det være sig hvilken som helst, hvis kunden ikke har specifikke krav. Oversættelsessoftware gemmer alle hidtil oversatte tekster som paralleltekster i oversættelseshukommelsen, som omfatter den allerede (formentlig) med kunden koordinerede terminologi.

  • Overholdelse af professionsetik: loyalitet, fortrolighed og databeskyttelse.

Oversætteren er loyal til sin arbejdsgiver. Oversætteren kommunikerer ikke direkte med slutkunden, når det er oversættelsesbureauet som bestiller arbejdet eller videregiver ikke oplysningerne om ordren eller bestilleren til sine konkurrenter, hvis bestilleren er kunden direkte. Fortrolighed er det magiske ord ved størstedelen af oversættelsesordrer. Især ved fagspecifikke oversættelser. Oversætteren skal også være vidende om databeskyttelseskrav og regulerende lovgivning på området (f.eks. ved oversættelse af medicinske journaler).

  • Selvkritik og æstetik.

Ud over at tekster skal oversættes målrettet og korrekt skal oversættelsen afleveres enten i samme layout som originalen eller i henhold til kundens ønsker. Korrekt layout af det færdige arbejde er lige så vigtig som fremragende oversættelse. Konstruktiv kritik og selvkritik er på sin plads. Har jeg gjort alt, hvad jeg kan? Har jeg ydet mit bedste? Det er de to hovedspørgsmål, som en professionel oversætter bør stille sig selv inden afleveringen af arbejdet.

  • Konstant selvudvikling og at holde trit med tiden.

En professionel oversætter er ajourført med, hvad der sker på oversættelsesområdet. Teknik og de anvendte programmer udvikler sig med hastige skridt, hvorfor det er vigtigt at vide, hvilken slags tekniske hjælpemidler er muligt at anvende for at gøre arbejdet mere effektivt. Ved bestilling af oversættelsesarbejdet er hurtig service en meget vigtig faktor ved siden af kvaliteten.

Og afslutningsvis:

  • Professionel stolthed over sit arbejde og kompetencer samt bevidsthed om de ovennævnte punkters vigtighed ved at yde en service af høj kvalitet og ved at bevare en bæredygtig kundekontakt.

De nævnte aspekter og forudsætninger er nogle af de vigtigste, som adskiller en professionel oversætter fra en amatør eller hobbyoversætter. Enhver professionel repræsentant af sit erhverv skal være stolt af den profession, som han eller hun har valgt. Oversætterens arbejde er værdsat for lavt. Derfor har vi med vores artikler forsøgt at gøre den brede offentlighed og eventuelle bestillere af oversættelsesservices opmærksomme på de aspekter, som er vigtige for at få en service af høj kvalitet.

 

JOBTILBUD:

Hvis du har de rigtige kvalifikationer og du er interesseret i at oversætte, i at redigere fagspecifikke tekster eller være konsulent, eller med andre ord samarbejde med vores oversættelsesbureau, skriv til os på hr[at]neontranslations.com.

NB! Indsendelsen af CV’en betyder ikke automatisk ansættelse eller garanteret samarabjde.

 

Kontakt os for mere information om vores services eller bestil en en oversættelse.

Mere information om vores oversætteleses- og lokaliseringsservice.

I vores blog:

Hvorfor vælge en professionel oversætter – og hvordan?

 

 

 

  • Ly

Kategorier