Tekniske oversættelser

Tekniske oversættelser


Tekniske oversættelser

Sammen med medicinske og juridiske oversættelser er oversættelse af tekniske dokumenter en altafgørende del i vores kerneforretning. Meget af den tekniske oversættelse er nu om dage LOKALISERING. Det betyder tilpasning af det oprindelige materiale til den lokale kontekst,  hvor både de specifikke kulturelle aspekter, den lokale forbrugeradfærd samt industrirelaterede forordninger i målgruppelandet bliver taget i betragtning.

VI OVERSÆTTER / LOKALISERER:

  • tekniske specifikationer;
  • brugs- og vedligeholdelsesanvisninger;
  • produkttegninger og -kataloger;
  • sikkerhedskort;
  • e-handelsplatforme til teknisk udstyr;
  • hjemmesider og reklamematerialer;
  • Industrirelaterede forordninger;
  • og meget mere.

VORES OVERSÆTTELSESTEAM

Vores oversættelsesteam af tekniske dokumenter består af oversættere, som er enten selv specialister på området eller som har indgående kendskab til og erfaring med at oversætte dokumentationen i fagområdet. De er alle testet for kvalifikationer og kompetence. For at sikre de bedste resultater arbejder vores specialiserede oversættere sammen med det sproglige team af redaktører og korrekturlæsere.

TERMINOLOGISTYRING

Opbygning og styring af fag- eller virksomhedsspecifikke termbaser er især vigtigt i tilfælde af komplekse og krævende oversættelser af teknisk dokumentation, hvor terminologien skal være konsekvent hele vejen igennem alle oversættelser for det samme produkt. For at kunne give dig den bedst mulige oversættelse af dit materiale foretrækker vi, at du forsyner os med baggrundsmateriale om dit produkt eller fagspecifikke materialer, samt med tidligere oversættelser og termbaser. Vi sætter stor pris på, hvis en kontaktperson i din virksomhed kan rådgive os om brug af den relevante terminologi.
Læs mere om vores terminologistyringsservice.

FAGLIGE EKSPERTISE

Takket være et stort netværk af specialiserede freelanceoversættere kan vi håndtere mange forskellige fagområder såsom transport/logistik, forbrugerprodukter, køretøjer, medicin og lægemidler, byggeri, elektronik og telekommunikation, miljø og energi, træ- og papirprodukter, tunge maskiner, osv.

 
Kontakt os for mere information eller send en prisforespørgsel.

Mettetevi in contatto con noi... - Fik du ikke helt fat i pointen? Lad os oversætte...

Prisforespørgsel