Meditsiinitõlked

Meditsiinitõlked


meditsiinitõlked, pangandustõlked, finantstõlked, hambaravitõlked, farmakoloogia

 

Meditsiini- ja farmakoloogiavaldkonna materjalide tõlkimist võib pidada üheks keerulisemaks ülesandeks tõlkemaailmas. Teeme meditsiinitõlkeid juba aastast 2014. Selleks, et algmaterjali mõistetaks õigesti ja selle sisu saaks sihtkeelde vahendatud korrektselt ja originaalist lähtuvalt, peab omama erialast pädevust või pikaajalist kogemust meditsiinitõlgete teostamisel.

ME TÕLGIME

• meditsiiniseadmete, –instrumentide ja -materjalide kasutusjuhendeid;
• pakendi infolehti, ravimiomaduste kokkuvõtteid, patsiendi infolehti, tootekirjeldusi, ohutuskaarte;
• kliiniliste uuringute dokumentatsiooni (teeme ka tagasitõlget);
• tervise- ja ilutoodete tutvustusi;
• kodulehti ja teisi veebikeskkondi: e-poed, e-õpe, mitmesugused portaalid, jms;
• turundusmaterjale sh tooteinfo ja –kataloogid;

MEDITSIINITÕLGETE MEESKOND

Meditsiinitõlgete puhul kasutame spetsialistidest vabakutselisi tõlkijaid. Enamus neist töötavad põhikohaga meditsiinivaldkonnas, kuid on ka neid, kes on meedikuelukutse vahetanud tõlkimise vastu. Igal juhul on erialased teadmised eelduseks korraliku ja kvaliteetse meditsiinitõlke valmimisel. Parima tulemuse saavutamiseks töötavad meie spetsialistidest tõlkijad käsikäes lingvistidega. See on vajalik tagamaks nii tõlgete sisuline ja terminoloogiline täpsus kui keeleline korrektsus. Kõik tõlkijad ja toimetajad – olgu oma valdkonna erialaspetsialistid või lingvistid ehk toimetajad ja keelekorrektorid – on läbinud meditsiinitõlgete teostamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kontrolli.

ERINEVAD MEDITSIINIVALDKONNAD

Tõlgime paljusid meditsiinivaldkondi nagu hambaravi, kardioloogia, onkoloogia, psühhiaatria, neuroloogia, farmakoloogia, pediaatria, biomeditsiin, geenitehnoloogia, radioloogia, jpt.
Meditsiinitõlgete puhul, nagu ka teiste erialatõlgete puhul, on oluline roll kvalifitseeritud meeskonnal. Meid eristab teistest tõlkebüroodest just asjatundlik ja tõhus töö erialaspetsialistidest tõlkemeeskonna kokku panemisel. Panustame sellesse palju aega ja energiat, et leida tõlkimisest huvitatud missioonitundega meedikuid, kes hoolivad oma erialakeele edendamisest ning sellest, et võõrkeelsed materjalid saavad tõlgitud ladusasse eesti keede säilitades samas korrektse erialaterminoloogia ning valdkonnapõhise keelepruugi.

MEIE KLIENTUUR

Meie klientuuri hulka kuulub nii riigiasutusi kui eraettevõtteid. Oleme teenindanud hankelepingutega nii Ravimiametit, Töötukassat kui Sotsiaalkindlustusametit ja erinevaid haiglaid kui meditsiiniseadmete maaletoojaid ja edasimüüjaid hambaravikabinettidest kirurgiliste instrumentide edasimüüjate ning kosmeetika- ja ilutoodete turustajateni. Lisaks tõlkimisele teeme ka kodulehekülgi ja e-poode.

SPETSIALISEERUMISVALDKONNAD

HAMBARAVI

Oleme kitsamalt spetsialiseerunud HAMBARAVI valdkonnaga seotud tõlgetele. Teeme koostööd nii mitmete kodumaiste hambaravitarvikute maaletoojatega kui välismaiste hambaravimaterjale, -instrumente ja -seadmeid tootvate suurfirmadega. Tõlgime peaasjalikult piirkondlikesse keeltesse ehk inglise keelest eesti, vene, soome, taani, läti, leedu, rootsi ja norra keelde, kuid vajadusel ka teistesse keeltesse nagu näiteks inglise keelest saksa ja prantsuse keelde.

Panustame palju aega ja energiat sellesse, et leida erinevaid võõrkeeli emakeelena rääkivaid hambaravispetsialiste – hambaarste, hambatehnikuid ja hambaarstiõdesid –, kes on nõus oma põhitöö kõrvalt tõlkima või tõlgitud tekste toimetama. Kõik erialatõlkijad tõlgivad oma emakeelde. Spetsialistide kaasamine tõlkeprotsessi on selles meditsiinivaldkonnas eriti oluline, sest terminoloogia ja keelekasutus põhinevad oskusteabel ning on tihti ka ühtlustamata. Spetsialistidest tõlkijad ja tihe koostöö kliendiga terminite kooskõlastamisel on lisaks asjatundlikule meeskonna komplekteerimisele ja projektijuhtimisele väga olulised aspektid parima tulemuse saavutamisel.

BIOMEDITSIIN, VIROLOOGIA, NEUROLOOGIA, FARMAKOLOOGIA

Tõlgime meedikutaustaga spetsialistide abiga küll erinevaid meditsiinivaldkondi nagu onkoloogia, radioloogia, kardioloogia jt, kuid lisaks hambaravile on meil suuremad ressursid neuroloogia, psühhiaatria, gerontoloogia, biomeditsiini, geenitehnoloogia, viroloogia ja farmakoloogia valdkonna tõlkimiseks.

Täpsemate viidete saamiseks klientide kohta või hinnapakkumise saamiseks palume kirjutada meile SIIN või info[at]neontranslations.com. 

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring