EDITOINTI JA KIELENKORJAUS KÄÄNNÖSPROSESSIN OSANA

Käännöstekstien editointi on laatuun painottavan käännösprosessin tärkeä osa. Tavallisesti se kuuluu sertifioituun palveluun, jossa käännösprosessi koostuu kolmesta perusosasta: kääntäminen, erikoisalallinen ja sisällöllinen editointi, kielenkorjaus. Niiden lisäksi projektipäällikkö tarkistaa käännöksen ennen kuin valmis teksti lähetetään asiakkaalle.

EDITOINNIN ALALAJIT

Käännösmaailmassa käytetään termiä „editointi” erityisesti tekstien sisällön ja terminologian editoinnista. Käännöstekstejä voi muokata monella eri tavalla.

  • Termien ja sisällön editointi: käytetään yleensä käännöspalvelussa, jossa käännösteksti tarkistetaan alkuperäistekstin pohjalta: on tärkeää seurata, että alkuperäistekstin tarkoitus ja ajatus välittyy käännöksessä ja kohdekielessä on käytetty kyseisellä alalla käytössä olevia samoja termejä. Erikoisalojen käännöksissä tätä muokkausmenetelmää käyttää yleensä erikoisalan asiantuntija, mikä tarkoittaa, että muokkauksen jälkeen koulutetun lingvistin tai ammattieditoijan on ehdottomasti suoritettava tekstille kielenkorjaus.
  • Sisällön editointi: käytetään lähinnä keskivaikeissa ja helpommissa käännöksissä käännöstekstin tarkistamiseksi alkuperäistekstin pohjalta. Tätä tekee tavallisesti ammattieditoija, joka suoriutuu yhtä hyvin niin sisällön kuin myös termien tarkistuksesta. Tämän palvelun etuna on, että termeistä sovitaan käännösprosessin aikana asiakkaan kanssa. Samanaikaisesti suoritetaan myös kielenkorjaus.
  • Termien editointi: sovelletaan yleensä kokeneen ammattikääntäjän töissä, joka hallitsee kyseisen aiheen ja tuntee terminologian. Termien editoinnin suorittaa erikoisalan asiantuntija, joka tarkistaa termien kelpoisuuden vastaavassa kontekstissa.

Tilatun palvelun perusteella suoritetaan joskus myös satunnainen editointi, mikä tarkoittaa, että käännös on tehty laajan alapohjaisen käännösmuistin avulla ja käyttämällä kyseisen asiakkaan kanssa sovittua termitietokantaa. Tässä tapauksessa kuitenkin asiakkaan on oltava pitkäaikainen kanta-asiakas. Tätä menetelmää käytetään yleensä, kun käännöksen on valmistuttava nopeasti ja sitä ei julkaista.

Mettetevi in contatto con noi. - Etko ymmärrä tätä? Anna meidän kääntää se.

Get a Quote