Venäjän kielellä on ollut erityinen rooli käännöstoimisto NEONissa jo yli 20 vuotta. Venäjänkieliset käännökset muodostavat lähes 50% käännöstoimiston kokonaisliikevaihdosta juuri kääntäjien ainutlaatuisen ammattitaidon ja heidän taustaansa perustuvan erinomaisen venäjän kielitaidon ansiosta.

ERINOMAISET VENÄJÄNKIELEN TAIDOT – KILPAILUVALTTIMME

Voidaan sanoa, että erinomainen venäjän taito on käännöstoimistomme erityinen osaamisala.

Hyvä venäjän kielitaito on nykyään harvinaista. On yhä vaikeampaa löytää ihmisiä, jotka osaisivat hyvin tätä neuvostoaikana vuosikymmeniä päivittäisessä käytössä ollutta kieltä. Syyt ovat ymmärrettäviä, mutta eivät kauaskantoisia. Nuorempi sukupolvi on katsonut kauemmas ja opiskelee englantia, ranskaa ja saksaa, jopa koreaa ja kiinaa paljon mieluummin kuin venäjää. Historiallisten syiden lisäksi Venäjä ja venäjän kieli eivät tunnu nuorista yhtä houkuttelevalta ja jännittävältä kuin seikkailut toisessa maassa tai mantereella. Ajat ovat muuttuneet, mutta tarpeet eivät. Venäjän kieli on ja tulee olemaan yksi kaikkien Virossa toimivien yritysten tärkeimpiä viestintäkieliä. Sitä tarvitaan sekä tavaroiden että palveluiden markkinointiin kotimarkkinoilla että myös vientiin. Jokainen itseään kunnioittava kauppias tai palveluntarjoaja pystyy kommunikoimaan asiakkaansa kanssa toiseksi suurimmalla paikallisella kielellä. Se on täysin luonnollista.

VAHVA VENÄJÄN KIELEN TAUSTA

Käännöstoimisto NEON on toimintansa alusta lähtien eli jo yli 20 vuoden ajan tunnettu etenkin venäjän kielen osaamisestaan. Yrityksen kahdesta alkuperäisestä omistajasta toinen oli venäläinen, minkä takia käännökset venäjästä ja venäjään muodostuivat oleelliseksi osaksi yrityksen käännöstöitä. Näin on jatkunut tähän päivään saakka. On palveltu käytännössä kaikkia valtion virastoja ja monia suuria yrityksiä, koska vironkieliset tekstit on aina pitänyt kääntää myös venäjäksi. Ja tietysti myös päinvastoin – virolaisilla on tarve ymmärtää venäjän kieltä. Jollei muuten, niin valmiiksi käännettynä. Käännökset venäjästä viroon ovat tarpeellisia erityisesti juuri nuoremmalla virolaiselle sukupolvelle, koska nykyään viroa ymmärtäviä venäläisiä on huomattavasti enemmän kuin venäjää ymmärtäviä virolaisia. Klassiseksi esimerkiksi on muotoutunut myös tekstien kääntäminen kolmen kielen välillä synkronoidusti, esimerkiksi virosta venäjään tai virosta englantiin, oli kyseessä sitten sairausvakuutuskassan palveluja esittelevä teksti tai jonkin laitteen käyttöohje. Vuosien kokemus venäjän kääntämisestä on antanut meille johdonmukaisuutta ja kielipohjaisen taidon venäjänkielisten käännösten tekemiseen. Nämä päivittäiset ja tarpeeseen perustuvat käännössuunnat ovat juurtuneet syvälle käännöstoimistomme toimintaan.

OMAT KÄÄNTÄJÄT – VAKAUTTA JA LAATUA

Olemme aina korostaneet omien kääntäjien kuulumista yrityksen henkilökuntaan. Monille käännöstoimistoille tarpeettomalta tuntuvat kustannukset ovat olleet meille eduksi useiden hankkeiden voittamisessa ja ovat oleellinen tekijä laadunvarmistuksessa suurempien tilausten puitteissa, jossa käännösprojektiin osallistuu muita asiantuntijoita henkilöstön ulkopuolelta (esim. freelance-kääntäjät, erityisasiantuntijat, taittajat jne.) ja omat kääntäjämme ovat lähinnä toimittajan roolissa. Vahvaa, omien kääntäjien tiimiä tarvitaan myös varmistamaan oikean erityisalan terminologian taltiointi ja käyttö sekä asiakkaan esittämien vaatimusten noudattaminen.

NEONin VENÄJÄN KIELEN KIVIJALKA – KAKSI KATJAA

Meillä on jo vuosien ajan ollut ilo työskennellä kahden Katjan kanssa. He ovat Jekaterina eli Pietarin Katja ja Ekaterina eli Moskovan Katja. Molemmat ovat vahvoja persoonallisuuksia ja kuten lahjakkaiden ihmisten on tapana, myös erittäin aikaansaavia ja kyvykkäitä kehittyneeseen kriittisyyteen, eikä vain toisten, vaan myös oman työnsä osalta. Heitä molempia luonnehtivat tarkkuus yksityiskohtien osalta sekä hyvä analyyttinen kyky – nämä ovat kaikki ammattikääntäjälle välttämättömiä.

MOSKOVAN KATJA – TIETOKILPAILIJASTA TALOUSASIANTUNTIJAKSI

Moskovan Katja on perfektionisti. Hän on opiskellut Moskovan Korkeammassa polygrafian yliopistossa eli MGUP:ssa taloustiedettä ja rahataloutta. Hän on erittäin perusteellinen ja huolimatta rakkaudestaan yksityiskohtiin hän pystyy näkemään myös kokonaiskuvan. Katja aloitti kääntämisen vuonna 2011. Vaikka hän suhtautuu yhtä antaumuksella ja sitoutuneesti kaikkiin käännösaloihin, hänen ensisijaisia projektejaan ovat talousraporttien, vuosikertomusten, liiketoimintasuunnitelmien, sopimusten jne. kääntäminen.

Moskovan Katja osaa luonnollisesti todellista Moskovan venäjää. Venäjä on suuri ja laaja ja murteita on monia. Oli kyseessä Pietarin tai Moskovan venäjä, Virossa kääntämiseen tarvitaan oikeaa venäjää, koska Viron venäjä (ja puhetapa) on liian virolaistunut. Katja kääntää virosta venäjäksi ja englannista venäjäksi eli vain omaan äidinkieleensä. Näin kohdekieli säilyy ”puhtaampana”, mistä johtuen hänelle sopii erittäin hyvin myös mainos- ja markkinointitekstien kääntäminen.

AVARAKATSEISUUS JA JATKUVA OPPIMINEN

Katjaa luonnehtivat myös avarakatseisuus ja monipuolisuus. Jatkuva itsensä kehittäminen on hänelle ominaista. Käännösprojektien raskaat aiheet vaativat vastapainoksi jotain pehmeämpää ja luovempaa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa muun muassa valokuvausta, piirtämistä ja runoutta. Mutta levotonta sielua ja terävää mieltä on haastettava ja kehitettävä jatkuvasti. Sitä varten hän on osallistunut jo vuodesta 2009 lähtien venäläisen formaatin mukaan Virossakin pidettävään tietokilpailusarjaan ”Mitä? Missä? Milloin?”. Tämä on kansainvälinen kilpailu, jossa harjoittelukauden aikana kokoonnutaan asuinpaikoittain jopa useita kertoja viikossa ja ulkomaalaisten kollegoiden kanssa vuosittain festivaaleilla ennalta valitussa kohdemaassa. Katja on voittanut kaksi kertaa Viron mestaruuskisojen pronssimitalin. Tällainen jatkuva muistin ja mielen harjoittaminen on hyödyksi käännöstöissä. Melko usein näemme Katjan tulisieluisesti puolustamassa kielellisiä valintojaan, perustelemassa niitä loogisilla argumenteilla ja lähteisiin viittaamalla. Harvinaista ei ole myöskään se, että hän löytää huonoa kieltä venäjäksi käännetyltä pienyrityksen kotisivulta tai terminologisia virheitä suurten yritysten verkkoteksteistä. Nämä hän tarjoutuu avuliaana korjaamaan.

PIETARIN KATJA – LAHJAKAS LINGVISTI JA OIKEUSTIETEEN KÄÄNNÖSTEN ASIANTUNTIJA

Jotkut kollegoistamme ovat tulleet meille töihin toistuvasti ja pieni Katja on yksi heistä, jotka ovat ensimmäisen NEONilla työskentelynsä jälkeen löytäneet takaisin meille. Tähän mennessä hänellä on työkokemusta meillä jo yli 7 vuotta. Vuonna 2012 kutsuimme vastavalmistuneen maisterin töihin juuri siksi, että hänen vironsa oli uskomattoman hyvä. Lisäksi hän pystyi aiemman kääntäjäkokemuksensa ansiosta kääntämään yhtä hyvin virosta ja englannista venäjään kuin päinvastoinkin.

Viron kielen hän oppi teininä kolmessa kuukaudessa, kun hän oli eräänä kesänä tutustunut ryhmään jännittäviä virolaisia, joiden kanssa hän halusi kommunikoida heidän äidinkielellään. Kun puhuu hänen kanssaan tänään viroa, ei huomaa, että hän on alkuperältään venäläinen.

MIELIAIHEENA JURIDIIKKA

Juridiikkaan, mukaan lukien lainsäädäntöön liittyvät aiheet ovat kiinnostaneet Katjaa lapsesta asti. Katjan molemmat vanhemmat, jotka ovat alkujaan kotoisin Pietarista, työskentelivät 1990-luvulla Tallinnassa poliisitarkastajina. Heidän rikostekniikan oppikirjat olivat nuoren kirjojen ystävän mielestä kiinnostavampia kuin jännitysromaanit. Voidaan sanoa, että Katjan kosketuspinta terminologiaan on ollut päivittäistä lapsuudesta lähtien. Pitkät kesälomat Pietarissa puolestaan auttoivat häntä säilyttämään alkuperäisen venäjänkielen.

Oman uransa Katja aloitti vuonna 2007 kääntäjänä Pohjoisen poliisipiirin käännöspalveluissa, jossa hän teki sekä tulkkausta että käännöksiä. Nyt hänen suosikkitöitään ovat tuomioistuimen päätösten, valitusten, sopimusten jne. kääntäminen.

KÄÄNTÄJÄ KUIN TUTKIJA

Kääntäjän työ muistuttaa tutkijan työtä. Jatkuvasti on etsittävä, tutkittava, analysoitava, esitettävä kysymyksiä sekä itselle että muille oikean ratkaisun löytämiseksi, luotava täydellinen teksti, joka sopii juuri oikeaan kontekstiin ja puhuttelee oikeita ihmisiä. Pietarin Katja sopii tähän työhön erinomaisesti. Taitojensa ja kykyjensä todistukseksi hän suoritti juuri äskettäin viro-venäjä-suunnan auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. Tämä on yksi harvoista ammattikääntäjien kehitysmahdollisuuksista täällä Virossa. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon saaminen on korkein tunnustus etenkin juridiikan alan asiantuntijoille. Ensimmäisen, taloustieteiden tutkintonsa, sekä rakkaan lukuharrastuksen, että mielenkiinnon digitaaliseen markkinointiin, ansiosta Katja pystyy kääntämään erinomaisesti myös muita tekstityyppejä.

Olemme erittäin ylpeitä siitä, että meillä on mahdollisuus työskennellä tällaisten ainutlaatuisten persoonien kanssa. Käännökset venäjän kielestä ja venäjän kieleen ovat epäilemättä tärkeä osa yrityksemme identiteettiä. Toivomme säilyttävämme erinomaisen venäjän kielen osaamisen myös jatkossa ja sen takia kannatamme kaikkia pyrkimyksiä itsensä kehittämiseen.

Voit tilata käännöksiä kirjoittamalla meille info[at]neontranslations.com tai lähettämällä tarjouspyynnön TÄSTÄ.

  • Ly

Luokat