Käännöspalveluiden kansainvälisen ISO17100-standardin mukainen sertifikaatti olemassa!

Käännöstoimisto NEON:in tarjoamien käännöspalveluiden työprosessit on sertifioitu Euroopan käännöspalveluiden standardin EN 15038 mukaisesti jo vuodesta 2011, mutta tämänvuotinen auditointi oli erityinen. Viime vuonna astui voimaan Euroopan käännöspalveluiden standardin kansainvälinen versio ISO 17100 ja meidän käännöstoimistomme tavoite vuodelle 2016 oli siirtyminen tähän standardiin. Tammikuussa läpäisimmekin niin sertifioinnin ISO 17100 vaatimusten mukaisesti kuin myös laatujohtamisstandardin ISO 9001 valvontatarkastuksen.

Mikä on ISO17100?

ISO 17100 on kansainvälinen käännösstandardi, jolla asetetaan vaatimukset käännöspalveluille sekä niihin liittyville lisäpalveluille, mukaan lukien projektijohtaminen, kielentarkistus, sisältö- sekä erikoisalaeditointi. Standardi käsittää mm. käännöspalveluiden tarjoajien pätevyyttä, sen säilyttämistä ja mittaamista, työmenettelyjen ja laaduntakaamisen prosesseja, palveluntarjoajan teknistä osaamista ja kykyä sekä asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden mittaamista koskevat vaatimukset. Molemman standardin tarkoituksena on ollut asettaa vaatimukset laadukkaan käännöspalvelun takaamiselle. Euroopan standardi EN 15038 laadittiin vuonna 2006 ja se on palvellut tarkoitustaan laatupalveluiden tarjoamisen prosessien määrittelyssä tähän saakka. Sama asiakirja muodostaa uuden kansainvälisen standardin ytimen, joten siirtyminen toiseen standardiin ei ole vaikeaa. Vaikka sekä EN 15038 että ISO 17100 olivat molemmat prosessijohtamisstandardeja ja eivät määritelleet käännöslaatua, kansainvälisen standardin oleellinen ero verrattuna Euroopan standardiin on se, että asiakaspalautteen hallintaprosessia käsitellään kuin mahdollisuutta määrittää asiakastyytyväisyyttä ja ottaa käyttöön menetelmät vaatimustenvastaisuuksien poistamiseksi.

Mitä ISO17100 antaa palveluntarjoajalle ja asiakkaalle?

Monenlaisilla standardeilla säädetään vaatimukset konkreettisten alakohtaisten palveluiden takaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla – olkoon mittarina sitten laatu, turvallisuus, luottamuksellisuus tai jotain muuta. Käännöspalveluiden standardilla määritetään vaatimukset käännöspalveluiden tarjoajille laadukkaan käännöspalvelun osoittamiseksi. Käännöstoimistolle tämän sertifikaatin olemassaolo tarkoittaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä esimerkiksi virastojen ja yritysten kanssa, joille laadukkaan käännöspalvelun takaaminen on elämän ja kuoleman kysymys ja joiden käännöspalveluissa vaaditaan tämän vuoksi standardilla hyväksyttyä työprosessien tarkkailua. Asiakkaalle tämä on varmasti ensimmäinen merkki käännöskumppanin luotettavuudesta, vastuullisuudesta ja velvollisuudentunnosta.

Yksikään järjestelmä, kuten myös ISO 17100, ei ole koskaan täydellinen ja kehitysalueita on aina. Standardit ovat vain kehykset, joiden taustalla voimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa luoda juuri heille tarpeelliset ja sopivat toimenpiteet tarjotaksemme parasta palvelua.

AS Metrosert on sertifioinut Käännöstoimisto NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ:n palvelut ISO 17100 ja ISO 9001 vaatimusten mukaisesti.

  • Ly

Luokat