Kääntäminen ja lokalisointi

Kääntäminen ja lokalisointi


Mitä eroa on kääntämisellä ja lokalisoinnilla?

Kääntäminen (Translation) sen perinteisessä merkityksessä on lähtötekstin mahdollisimman tarkkaa ja sisältöä vastaavaa välittämistä kohdekielellä. Se on tärkeää erityisesti oikeus-, talous- ja teknisiä asiakirjoja käännettäessä, jolloin tulee seurata alkuperäistekstin sanamuotoja ja rakennetta erittäin tarkasti ilman pienimpiäkään muutoksia. Käännöksen on kuitenkin noudatettava kohdekielen ominaispiirteitä, sen loogista rakennetta ja kielenkäyttöä sekä oltava sujuvasti luettavaa ja yksiselitteisesti ymmärrettävää.

Lokalisointi (Localization) on käännöspalveluiden alalaji, jota käytetään erityisesti markkinointitekstien, ohjelmistojen ja niiden liittymien, kotisivujen ja verkkoympäristöjen kääntämisessä. Lokalisointi tarkoittaa käännöstekstejä lukevalle kohderyhmälle ominaisten kulttuurillisten ominaispiirteiden ja sen liiketalousympäristölle ominaisten aspektien huomioimista käännöksessä.  Lauseiden sanatarkka kääntäminen ei ole ensisijaista, vaan tärkeää on sanoman välittäminen mieleenpainuvasti ja kohderyhmälle ominaisesti.

Asiakkaan toiveen mukaisesti lähdetekstiä on välillä muutettava, jotta juuri kyseiselle kohderyhmälle tärkeä osa viestiä painottuisi. Tätä käytetään erityisesti markkinointi- ja mainosteksteissä, joissa on periaatteessa kyse vieraskielisen tekstin mukauttamisesta (Transcreation vs Copywriting).

KÄÄNNÄMME

  • Tekniset tekstit: käsikirjat, käyttöohjeet, ohjeet, tuotekatalogit, sertifikaatit jne.
  • Oikeudenkäyntiasiakirjat: sopimukset, peruskirjat, valtakirjat, oikeuden päätökset, määräykset jne.
  • Talous- ja liiketalousasiakirjat: vuosikertomukset, raportit, tilastot, markkina-analyysit, talouskatsaukset, pörssi-ilmoitukset jne.

LOKALISOINTI

  • Markkinointi- ja mainosmateriaalit: esitteet, mainoslehtiset, iskulauseet jne.
  • Tietokoneohjelmistojen liittymät: käyttöliittymät (UI) ja sovellusliittymät (AI).
  • Verkkoympäristöt: verkkokauppojen ja verkko-opetuksen käyttöympäristöt, kotisivut, harrastusportaalit jne.

Lukekaa lisää palveluistamme, toimialueistamme ja kielistämme.

 

MIHIN TULEE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA TILAUSTA TAI HINTATIEDUSTELUA ESITTÄESSÄ?

Mettetevi in contatto con noi. - Etko ymmärrä tätä? Anna meidän kääntää se.

Get a Quote