Taaskord on hea meel tõdeda, et meie tõlkebüroo läbis edukalt kvaliteedijuhtimissüsteemistandardi ISO9001:2015 ja tõlkestandardi ISO17100:2015 järelevalveauditi

Mis on ISO17100?

ISO17100 on rahvusvaheline tõlkestandard, millega sätestatakse nõuded tõlketeenuste ja sellega seotud lisateenuste osutamisele. Standard sätestab nõuded tõlketeenuste pakkujate kvalifikatsioonile ja pädevusele, selle hoidmisele ja mõõtmisele. Tööprotseduuridele ja kvaliteeditagamise protsessidele, teenusepakkuja tehnilisele kompetentsile ja võimelusele ning kliendisuhtluse ja kliendurahulolu mõõtmisele.

Euroopa tõlkestandard EN15038 töötati välja aastal 2006, mis moodustab tuumiku uuendatud rahvusvahelisest standardist. Kuigi nii EN15038 kui ka ISO17100 olid mõlemad protsessijuhtimise standardid ega määratlenud tõlkekvaliteeti, on rahvusvahelise standardi oluline erinevus Euroopa omast see, et rõhutakse tõlkebüroo ja tõlketeenuse tellija koostööle: seal käsitletakse klienditagasiside ohjamise protsessi kui võimalust määrata kliendirahuolu ja võtta kasutusele meetmed mittevastavuste likvideerimiseks.

Mida annab ISO17100 omamine teenusepakkujale ja kliendile?

Mitmesuguste standarditega sätestatakse nõuded konkreetsete valdkonnapõhiste teenuste tagamiseks parimal viisil – olgu mõõdikuks kvaliteet, turvalisus, konfidentsiaalsus või midagi muud. Tõlketeenuste standardiga määratletakse nõuded tõlkteenuste pakkujatele kvaliteetse tõlketeenuse osutamiseks. Tõlkebüroo jaoks tähendab selle sertifikaadi omamine võimalust teha koostööd näiteks asutuste ja ettevõtetega, kus kvaliteetse tõlketeenuse tagamine on elu ja surma küsimus ning kus seetõttu nõutakse tõlketeenuste osutamisel standardiga kehtestatud tööprotsesside järgimist. Kliendi jaoks on see kindlasti esimene märk oma tõlkepartneri usaldusväärsusest, vastutusvõimest ja kohusetundest.

Ükski süsteem ega standard, nagu ka ISO17100, pole kunagi lõplikult perfektne ja ei kirjelda vajalikke protseduure absoluutsete detailideni lahti. Standardid on vaid raamistik, mis aitab koostöös oma klientidega luua just neile vajalikud ja sobivad protseduurid, et pakkuda parimat teenust ja teenindust.

Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ teenused on sertifitseeritud vastavalt ISO17100 ja ISO9001 nõuetele AS Metrosert poolt.

  • Ly