TÕLKIJA JA TOIMETAJA MEELESPEA. Üldnõuded tööde teostamisele.

TÕLKIJA JA TOIMETAJA MEELESPEA. Üldnõuded tööde teostamisele.


Kallis tõlkija, toimetaja, keelekorrektor. Oled avaldanud soovi teha koostööd meie tõlkebürooga. Juhindumine järgnevatest nõuetest on eelduseks sellele koostööle.

TÕLKIJA JA TOIMETAJA MEELESPEA. Üldnõuded tööde teostamisele.

Agentuur = Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ

TÕLKIJA-TOIMETAJA:

 1. kinnitab Agentuurilt tööd vastu võttes, et ta on pädev asjaomast materjali tõlkima/ toimetama ja suudab sihtteksti esitada tähtajaks
 2. järgib konfidentsiaalsuslepet ja Agentuuri juhiseid, sh kliendi nõudmisi tõlkele;
 3. suhtleb vajadusel Agentuuriga, et täpsustada tekstile kohandatavaid muudatusi stiili ja sõnastuse kohta (sõltuvalt teksti liigist: turundustekstid, kodulehed, pressiteated jms). Agentuur kooskõlastab ettepanekud kliendiga;
 4. tõlgib/ toimetab teksti lähtudes algmaterjali valdkonnast, stiilist ja kasutuseesmärgist ning pöörab tekstiga töötades tähelepanu terminoloogiale ja lausestusele;
 5. kasutab kõiki teemakohaseid avalikke abimaterjale (sh kliendi kodulehel olev teave, valdkonnapõhised portaalid jms), rikkumata sealjuures konfidentsiaalsusklauslit, ning küsib Agentuurilt kliendipõhiseid taustamaterjale;
 6. esitab Agentuurile küsimused ja täpsustusvajadused tõlke sisu ja terminite kohta töö käigus (eelistatavalt töö algusfaasis = tekstianalüüs enne töö alustamist), mitte pärast töö üleandmist;
 7. koostab vajadusel terminibaasi ehk kahest veerust koosneva sõnastiku (ühes veerus lähtekeelne termin ja teises sihtkeelne termin; soovitatavalt MS Excelis) ning kommentaarilehe, et Agentuur saaks täpsustada asjaomast teavet kliendiga;
 8. kontrollib pärast töö valmimist selle kvaliteeti ja tagab, et:
 • tõlge / toimetatud tekst vastab originaalile;
 • midagi pole tõlkimata jäänud;
 • numbrid ja nimed on korrektselt tõlgitud;
 • kasutatud on korrektset terminoloogiat;
 • tekst on ladus ja sihtgrupile sobiv;
 • vormistus (layout) vastab originaalile;
 • tõlge ei sisalda õigekirjavigu (spell-check – MS Wordis nupp F7).
 1. esitab valminud töö sellisel kujul, nagu ta esitaks selle lõppkliendile.

 

Kinnitatud juhatuse otsusega 02.02.2016.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring