Valdkonnad

Valdkonnad


meditsiinitõlked, pangandustõlked, finantstõlked, hambaravitõlked, farmakoloogia

 

Tänu pikaajalisele tegevusele ja vabakutselistest tõlkijatest koostööpartneritele suudame pakkuda tõlkeid väga erinevates tegevus- ja ärivaldkondades ning paljudes eri keeltes.

Meie lähiaegade prioriteet ja spetsialiseerumine nr 1:

MEDITSIIN ning ILU- ja TERVISETOOTED

MEDITSIINITÕLKED on kindlasti üks nendest valdkondadest, mis pälvib eelseisvatel aastatel meie kasvavat tähelepanu. Ranged nõudmised elutähtsate seadmete või ravimiinfo tõlkimisel ei jäta ruumi järeleandmistele kvaliteedis. Spetsialistidest meeskonna komplekteerimine, terminoloogia haldamine, kliendi nõuete järgimine ja kvaliteedikontroll on vaid osa nendest protseduuridest, mida tuleb meditsiinitõlkeid pakkudes hallata.

Koostöö erialaspetsialistidest tõlkijatega on kindlasti üks neist väärtustest, mis eristab meid teistest tõlketeenuse pakkujatest.

HAMBARAVI

Oleme kitsamalt spetsialiseerunud HAMBARAVI valdkonnaga seotud tõlgetele. Teeme koostööd nii mitmete kodumaiste hambaravitarvikute maaletoojatega kui välismaiste hambaravimaterjale, -instrumente ja -seadmeid tootvate suurfirmadega. Tõlgime peaasjalikult piirkondlikesse keeltesse ehk inglise keelest eesti, vene, soome, taani, läti, leedu, rootsi ja norra keelde, kuid vajadusel ka teistesse keeltesse nagu näiteks inglise keelest saksa ja prantsuse keelde.

Panustame palju aega ja energiat sellesse, et leida erinevaid võõrkeeli emakeelena rääkivaid hambaravispetsialiste – hambaarste, hambatehnikuid ja hambaarstiõdesid –, kes on nõus oma põhitöö kõrvalt tõlkima või tõlgitud tekste toimetama. Kõik erialatõlkijad tõlgivad oma emakeelde. Spetsialistide kaasamine tõlkeprotsessi on selles meditsiinivaldkonnas eriti oluline, sest terminoloogia ja keelekasutus põhinevad oskusteabel ning on tihti ka ühtlustamata. Spetsialistidest tõlkijad ja tihe koostöö kliendiga terminite kooskõlastamisel on lisaks asjatundlikule meeskonna komplekteerimisele ja projektijuhtimisele väga olulised aspektid parima tulemuse saavutamisel.

BIOMEDITSIIN, VIROLOOGIA, NEUROLOOGIA, FARMAKOLOOGIA

Tõlgime meedikutaustaga spetsialistide abiga küll erinevaid meditsiinivaldkondi nagu onkoloogia, radioloogia, kardioloogia jt, kuid lisaks hambaravile on meil suuremad ressursid neuroloogia, psühhiaatria, gerontoloogia, biomeditsiini, geenitehnoloogia, viroloogia ja farmakoloogia valdkonna tõlkimiseks.

Loe lähemalt meie meditsiinitõlgete kohta SIIT. 

Meie üks suuremaid spetsialiseerumisvaldkondi:

ÕIGUSTÕLKED

Õigustõlked moodustavad lõviosa meie tegevusest. Juriidika nagu ka turundus on läbiv teema mistahes teistes ärivaldkondades. Siia kategooriasse kuuluvad väga erineva iseloomuga äridokumentide ja avaliku sektori tõlked, olgu need lepingud, äriregistri väljavõtted, kohtuotsused, määrused, seadused või sarnased tekstid. Meil on tõlkebüroos kolm koosseisulist vandetõlki: eesti-vene, eesti-inglise ja saksa-eesti vandetõlk. Lisaks sellele seob meid koostöö paljude teiste keelte vandetõlkidega. Samuti oleme Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa Komisjoni lepingulised tõlkepartnerid.

Meie lähiaegade prioriteet nr 2:

FINANTS ja PANGANDUS

Teeme juba aastaid koostööd mitme Eesti suurpangaga. Oleme selleks kokku pannud pangandustekstide tõlkimiseks pädeva meeskonna, kel endal varasem töökogemus sellest valdkonnast. Finants- ja pangandussektori tõlkeprojektid ongi erilised just seetõttu, et selle konkreetse taustaga tõlkijaid, kes spetsialiseeruks eelkõige aktsiaturgudele, investeeringutele ja muule finantsmaailmaga seonduvale, on väga raske leida. Üldisem majandus- ja raamatupidamiskeel ei ole kogenud ja haritud tõlkijale tavaliselt probleemiks, kuid spetsiifilisemates finantsmaailma teemades orienteerumiseks on vaja põhjalikumaid teadmisi või erialast haridust. Seetõttu on selle valdkonna tõlkijad kas panganduses töötanud või sellekohase hariduse saanud spetsialistid. Siin on samuti tähtsal kohal kliendipõhiste terminibaaside loomine ning kliendi soovituste ja juhiste järgimine.

Alati päevakajaline teema igas ärivaldkonnas:

TURUNDUS- JA KODULEHETÕLKED

Turundustõlkeid vajatakse eranditult kõikides ärivaldkondades. Sellesse kategooriasse võib liigitada nii tehnilised tootekirjeldused kui ka erialaspetsiifilised kodulehetõlked. Siiski nõuab traditsiooniline turundustõlge suuremat loomingulisust ning sihtgrupile orienteeritud sõnastuse ja keelekasutuse tundmist. Selle valdkonna tõlkeid sobivad tegema osavad sisuloojad ja hea turundusvaistuga tõlkijad. Sageli tuleb kliendiga kooskõlastada seegi, kui palju võib tõlge originaali struktuuri ja tonaalsust muuta, sest see tarbijakultuur või kultuurikeskkond, mille sihtgruppi peab tõlge kõnetama, võib olla hoopis teine kui algteksti oma. Unustada ei tohi sedagi, et ilma kliendi juhtnöörideta ei tohi tõlkija omavoliliselt algteksti muuta ning seda ei saa iseseenesestmõistetava toiminguna tõlkijalt ka oodata. Tõlkija lähtub alati eelkõige originaalist, mistõttu peab klient tagama, et originaal oleks vormistatud korrektselt ning sõnumid ja tonaalsus edastatud selgelt. Turundustekstide tõlked on vast need, kus kliendil tuleb oma soovide ja juhiste edastamisel olla kõige põhjalikum, sest teiste valdkondade tekstidest on tavaliselt aru saada, mis eesmärgil ja kus neid kasutatakse.

Üks vajalikumaid, kuid alahinnatumaid tarbijaühiskonna tõlkevaldkondi:

TEHNILISED TÕLKED

Igasugune tooteinfo, sertifikaatide ja kasutusjuhendite tõlge on tehniline tõlge.  Tihti püütakse just tehniliste tõlgete arvelt turunduskulusid kokku hoida ja jäetakse see oluline info tõlkimata, eeldades, et tänapäeval oskavad kõik inglise keelt, kui mitte saksa ja prantsuse keelt. Turundustegevuses on aga just nende materjalide tõlkimine teie võimaliku edu eelduseks.

Tehniline tõlge on üks keerukamaid tõlkekategooriaid, kuna see hõlmab praktiliselt kõiki tegevusvaldkondi nagu keskkond, põllumajandus, rõivatööstus, transport, masinaehitus, merendus, meditsiin, IT, telekommunikatsioon jms. Kvaliteetse tõlke tegemiseks peab tõlkija olema kursis vastava valdkonnaga või suuteline viima end muude üldiste tehniliste teadmiste taustal teemaga kurssi. Kindlasti on siin aga vaja tehnilist taipu, millest jääb tavalingvistil tihtipeale vajaka. Sageli tuleb aru saada sellestki, kas tõlge on mõeldud erialainimestele või laiemaks kasutuseks ning oma tõlkestiilis sellest ka lähtuda. Tõlkija esmane küsimus enne mistahes tõlkeprojektiga alustamist on: kellele see tekst on mõeldud? Hea tõlge valmib alati koostöös kliendiga. Levinud müüt, et tõlge tellitakse mujalt vaid siis, kui endal tõlkimiseks aega ei jää ning see peab olema tehtud klienti tülitamata, on eksitav.  Korralikku turundusplaani on erinevate materjalide tõlkimine sisse kirjutatud. Professionaalne tõlge toetab igasuguse ärivaldkonna turundustegevust. Kui tõlke väljast sisse tellimine aitab kliendil aega kokku hoida, siis täpsed kliendipoolsed juhised ja terminoloogia kooskõlastamine aitavad tagada parima tõlkekvaliteedi.

Tõlgete tellimiseks või hinnapäringu saatmiseks kirjutage meile SIIN või info[at]neontranslations.com.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring