Mida on vaja teada suulise tõlke tellimisel?

Mida on vaja teada suulise tõlke tellimisel?


Suulise tõlke liik

Enne tõlketellimuse esitamist tuleb endale kindlasti selgeks teha, millist suulist tõlget Te täpsemalt vajate. Erinevate ürituste ja erineva suurusega publiku puhul kasutatakse erinevat liiki suulist tõlget. Nende alaliikide kohta saate lugeda siit.

Tõlgi tellimisel tuleb arvestada sellega, et lisaks kohapealsele tõlkimisele peab tõlk ennast ürituseks ka erialaselt ette valmistama.

Materjalide esitamine

Konverentsitõlke ehk sünkroon- ja järeltõlke puhul on vajalik eelnev materjaliga tutvumine vastavalt tõlkeliigile 2–5 päeva enne üritust. Pikemate loengute, konverentside ja seminaride erialased tekstid palume meile edastada võimalusel vähemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist. Lihtsamate järeltõlgete ja notariaalsete tehingute puhul piisab 2–3 päevast.

Suulise tõlke maksumus

Suulise tõlketeenuse maksumust arvestatakse poole päeva (4 h) ja päevahinna (8 h) alusel. Miinimumtellimus on reeglina 4 tundi, sest tõlk broneerib osa oma päevast konkreetsele kliendile ja teiste klientidega tegeleda ei jõua. Lisaks tõlkimisele kulub tõlgil aega ka ürituse toimumiskohta tulemisele ja sealt lahkumisele.

Tunnihinna alusel – tõlge kestab vähem kui neli tundi – on võimalik suulist tõlget tellida vaid erandjuhtudel, näiteks notariaalseteks tehinguteks.

Sünkroontõlke tehnika

Sünkroontõlke tellimisel tuleb kindlasti täpsustada, kas vajate ka konverentsitõlke tehnikat või mitte.

Aitame teil komplekteerida nii vajaliku sünkroontõlke tehnika kui ka broneerida ürituse jaoks toimumiskoha.

Esita suulise tõlke tellimuse päring.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring