Millele pöörata tähelepanu kirjalikku tõlget tellides?

Millele pöörata tähelepanu kirjalikku tõlget tellides?


Tavaliselt on teksti kasutusotstarve ehk eesmärk see, millega määratakse

1) tellitava teenuse liik (professionaalne või informatiivne tõlge) ja vastav kvaliteeditase.

Hinnapäringut või tellimust esitades tuleb aga silmas pidada ka teisi aspekte. Lisaks eeltoodule toome välja veel kuus olulist punkti.

2) keelepaar (mis on Teie soovitud sihtkeel);
3) tähtaeg (mis ajaks Te tõlget soovite);
4) teksti eesmärk (kes on sihtgrupp; kus ja kuidas seda teksti kasutatakse);
5) täiendavad teenused (kas soovite ainult informatiivset tõlget, et teksti ettevõttesiseselt kasutada või on vaja professionaalset tõlget, mis avaldatakse; kas soovite tõlget samas formaadis ehk sama küljendusega kui originaalis; kui palju tohib teksti turunduseesmärgil muuta jne);
6) erivahendid tõlketööks (kas soovite, et kasutataks konkreetseid tarkvarasid vms);
7) täpsemad juhised joonduse, kontaktisikute, abimaterjalide, tekstimuudatuste jms kohta.

Veel kasulikku teavet tõlketeenuste ja nende tellimise kohta
Mida pidada silmas tõlget tellides? Eesti Tõlkebüroode Liidu soovitus.
Tõlketeenuste osutamise tüüptingimused.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring