Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika


Info vastutava töötleja kohta

Kogutud isikuandmete vastutav töötleja on: Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ

Registrikood 10685944

Raua 35-7, 10124 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 51 09 863/ +372 66 17 400

E-post: info@neontranslations.com

Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel jälgib Tiido ja Partnerid Keeleagentuur Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

 

Isikuandmete töötlemine pakkumuste esitamiseks ja tellimuse täitmiseks

Kliendiks nimetatakse eraisikut või juriidilise isiku esindajaks, kes on saatnud päringu või tellimuse e-posti või kodulehe päringuvormi kaudu. Kõik isikuandmed kogutakse otse kliendilt või kasutatakse infot, mis on kättesaadav avalikest allikatest (nt. Äriregister).

Kliendilt kogutakse pakkumise esitamiseks või tellimuse registreerimiseks järgmised andmed.

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress

Juhul kui tellimus esitatakse juriidilise isiku nimel, kogutakse ka juriidilise isiku.

 • Äriühingu nimi
 • Registrikood
 • Aadress

Vastavalt Raamatupidamisseadusele, säilitatakse kogutud andmeid vähemalt seitse aastat.

 

Kliendi õigused

 • Õigus pöörduda isikuandmete kogumise ja töötlemise alaste küsimustega ning kogutud isikuandmetele ligipääsu saamiseks Tiido ja Partnerid Keeleagentuuri poole.
 • Õigus pöörduda Tiido ja Partnerid Keeleagentuuri poole isikuandmete muutmiseks.
 • Õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist.
 • Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud võib klient nõuda isikuandmete kogumise ja töötlemise lõpetamist.
 • Õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Isikuandmete jagamine

Tiido ja Partnerid Keeleagentuur jagab isikuandmeid järgmistele osapooltele:

 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;
 • Teisteks erinevateks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Lõimitud ja vaikimisi Andmekaitse

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679 artiklile 25:

Rakendab Tiido ja Partnerid Keeleagentuur nii töötlemisvahendite kindlaksmääramisel kui ka isikuandmete töötlemise ajal asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud andmekaitsepõhimõtete tõhusaks rakendamiseks ja vajalike kaitsemeetmete lõimimiseks isikuandmete töötlemisse.

Tiido ja Partnerid Keeleagentuur rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse ainult isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

 

Isikuandmete vastuvõtjad

 • Directo (raamatupidamistarkvara, andmeid hoiustatakse ISO/IEC 27001:2013 sertifikaadiga andmekeskuses)
 • XTRF (projektijuhtimistarkvara, ISO/IEC 27001:2013 sertifikaadiga)
 • Swedbank
 • Luminor
 • Google Analytics (veebianalüütika, lisainfo: http://www.google.com/policies/privacy/)

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring