Üha keerukamaks kujunev ülesanne: selge ja üheselt arusaadav keelekasutus

Filoloogidel ja teistel, kes armastavad tõlkimist või ladusat keelekasutust, seisab ees kaks olulist tähtpäeva. 30. septembril tähistame rahvusvahelist tõlkijate päeva ning 13. oktoobril rahvusvahelist selge keele päeva. Olgu tegemist emakeelse või tõlgitud tekstiga, väga oluline on sealjuures asjaolu, et sihtgrupile mõeldud sõnum oleks edasi antud selgelt ning üheselt arusaadavalt. Hästi kirjutatud emakeelsete tekstide ja turunduslikust aspektist hästi toimivate tõlketekstide vahel on oluline seos. Vahendame Teieni lingi Eesti Keele Instituudi koostatud artiklite kogumikule, kus saate muu hulgas lugeda järgmist: kuidas tõlkida paremini ehk selge tõlkimine; infoleht kui ravimi hädavajalik osa; ravimimärgistus päästab elusid: miks on ravimiinfolehtede kujundus oluline, jms. Meie eesmärgiks on juhtida tähelepanu emakeelse tekstiloome kvaliteedile, mis liigagi tihti mõjutab tõlketekstide kvaliteeti. Kui olete uhke oma teenuste või toodete üle, siis soovitame tekstiloomesse kindlasti kaasata spetsialiste – olgu tegu Teie enda kirjutatud emakeelse teksti korrigeerimisega või selle tõlkimisega võõrkeelde.

Lugemiseks:
Artiklite kogumik 2015 „Selge kommunikatsioon”. Eesti Keele Instituut.
http://eurokeelehoole.eki.ee/index.php?p=14&Year=2015

  • Ly