Tõlkebüroo NEON tööprotsessid tõlketeenuste osutamisel on sertifitseeritud vastavalt Euroopa tõlketeenuste standardile EN15038 juba aastast 2011, kuid tänavune auditeerimine oli eriline. Eelmisel aastal jõustus Euroopa tõlketeenuste standardi rahvusvaheline versioon ISO17100 ning meie tõlkebüroo 2016. aasta eesmärk oli üleminek nimelt sellele standardile. Jaanuaris läbisimegi edukalt nii sertifitseerimise vastavalt ISO17100 nõuetele kui ka kvaliteedijuhtimise standardi ISO9001 järelevalveauditi.

Mis on ISO17100?

ISO17100 on rahvusvaheline tõlkestandard, millega sätestatakse nõuded tõlketeenuste ja sellega seotud lisateenuste osutamisele, sh projektijuhtimisele, keelekorrektuurile, sisulisele toimetamisele ja erialatoimetamisele. See hõlmab muu hulgas nõudeid tõlketeenuste pakkujate kvalifikatsiooni ja pädevuse kohta, selle hoidmise ja mõõtmise kohta, tööprotseduuride ja kvaliteeditagamise protsesside kohta, teenusepakkuja tehnilise kompetentsi ja võimekuse kohta ning kliendisuhtluse ja kliendirahulolu mõõtmise kohta. Mõlema standardi eesmärk on olnud sätestada nõuded kvaliteetse tõlketeenuse tagamisele. Euroopa standard EN15038 töötati välja aastal 2006 ja see on teeninud oma eesmärki kvaliteetteenuse osutamise protsesside määratlemisel kuni tänaseni. Seesama dokument moodustab tuumiku uuest rahvusvahelisest standardist, mistõttu ei ole üleminek ühelt teisele keeruline. Kuigi nii EN15038 kui ka ISO17100 olid mõlemad protsessijuhtimise standardid ega määratlenud tõlkekvaliteeti, on rahvusvahelise standardi oluline erinevus Euroopa omast see, et käsitletakse klienditagasiside ohjamise protsessi kui võimalust määrata kliendirahuolu ja võtta kasutusele meetmed mittevastavuste likvideerimiseks.

Mida annab ISO17100 omamine teenusepakkujale ja kliendile?

Mitmesuguste standarditega sätestatakse nõuded konkreetsete valdkonnapõhiste teenuste tagamiseks parimal viisil – olgu mõõdikuks kvaliteet, turvalisus, konfidentsiaalsus või midagi muud. Tõlketeenuste standardiga määratletakse nõuded tõlkteenuste pakkujatele kvaliteetse tõlketeenuse osutamiseks. Tõlkebüroo jaoks tähendab selle sertifikaadi omamine võimalust teha koostööd näiteks asutuste ja ettevõtetega, kus kvaliteetse tõlketeenuse tagamine on elu ja surma küsimus ning kus seetõttu nõutakse tõlketeenuste osutamisel standardiga kehtestatud tööprotsesside järgimist. Kliendi jaoks on see kindlasti esimene märk oma tõlkepartneri usaldusväärsusest, vastutusvõimest ja kohusetundest.

Ükski süsteem, nagu ka ISO17100, pole kunagi lõplikult perfektne ja alati on ruumi arenguks. Standardid on vaid raamistik, mille taustal saame koostöös oma klientidega luua just neile vajalikud ja sobivad protseduurid, et pakkuda parimat teenust ja teenindust.

Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ teenused on sertifitseeritud vastavalt ISO17100 ja ISO9001 nõuetele AS Metrosert poolt.

  • Ly