Sertifitseeritud teenus või tavatõlge

Sertifitseeritud teenus või tavatõlge


Sertifitseeritud teenus

(professionaalne tõlge, s.o tõlkimine, toimetamine ja keelekorrektuur)

Selleks et tagada järjepidevus meie teenuste kvaliteedis, läbivad kõik SERTIFITSEERITUD TEENUSE tellimused põhjaliku ettevõttesisese kvaliteedikontrolli, mis on sertifitseeritud vastavalt Euroopa tõlkestandardile EN 15038. Teie tekst tõlgitakse (kas erialaspetsilisti või selles valdkonnas pädeva tõlkija poolt), seejärel toimetatakse (faktid, terminoloogia, täpsus, stiil, võrdlus originaaliga, tõlkimata jäänud üksused, keele ladusus jne), kohaldatakse õigekirjakontrolli (keelekorrektuur) ning viimasena tehakse (vajadusel) tehniline töötlus ehk küljendustöö (tühikud, joondus, kirjastiil jne) – Teie tekstiga töötab kokku kolm või neli inimest.

Professionaalset ehk sertifitseeritud tõlget tuleks tellida vastutusrikaste erialatekstide puhul, kus keerulise valdkonnapõhise terminoloogia järgimine, keeleline korrektsus ja nõuetekohane vormistus on möödapääsmatud. Need tekstid on reeglina valmis avaldamiseks või esitamiseks ametlike dokumentidena (vt ka Vandetõlgi teenus).

Loe lähemalt meie tõlkebüroo kvaliteedisertifkaatide kohta.

Tavatõlge

(informatiivne tõlge, s.o tõlkimine ja keelekorrektuur)

Tavateenust ehk informatiivset tõlget tellitakse reeglina ametkonna või firmasisestele töödokumentidele, mida ei loe kolmandad osapooled. Sellega töötab professionaalne tõlkija ning korrektuurid teeb teine isik (selleks võib olla tõlkija või projektijuht) – teie tekstiga töötab kaks inimest.
Tavatõlget kasutatakse üldjuhul ka siis, kui klient teab, et soovib tõlget kindlasti ise kohendada või täiendada vastavalt oma eelistustele.

Loe lähemalt tõlketeenuste kvaliteedistandardist ja projektijuhtimisest.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring