Tõlkimine – see maagiline tegevus. Tõenäoliselt on tõlkimise kontseptsiooni lahtimõtestamine sama vana kui inimkond. Ainus kindel nähtus sealjuures on tõsiasi, et inimestel on alati tõlkimisest ja tõlkija elukutsest kindel nägemus. On neid, kes peavad tõlkimist veidi tarbetuks, sest kui endal keel selge, siis miks peaks teksti andma kõrvalisele isikule?! Samas on ka neid, kes hoomavad näiliselt rahuliku lingvistilise maastiku krutskeid ega tihka ise sellel sõitmist proovima hakata ning usaldavad tõlkijat.

Kui pöörame nüüd pilgu konkreetsemalt vandetõlke poole, siis esmalt võib tunduda, et tegemist on millegi väga suursugusega. Vandetõlk paistab kõrguvat üle teiste nn tavatõlkijate ja on üldse tähtis tegelane, kes teeb tähtsaid asju. Siinkohal pean õigeks sellise kuvandi glamuursust vähendada ja öelda, et vandetõlgi töö ainus suur(sugune) asi on vastutus. Kuigi eksimine on inimlik ja mõnikord tuleb vigu ikka ette, peab vandetõlk olema võimeline eksimuste esinemise tõenäosuse viima miinimumini. Vandetõlk vastutab selle eest, et sihtkeele lugeja saaks tekstist aru täpselt samamoodi, nagu lähtekeele lugeja ning tõlke tellija jääks tekstiga rahule.

Õigupoolest ei erine vandetõlgi töö sisuliselt nn tavatõlkija tööst. Endiselt on vaja piisavat annust kriitikameelt, analüüsivõimet, pedantsust ja ülimat kirge tõlkimise vastu. Viimane on oluline seetõttu, et tõlkest paistab sageli välja, kas tõlkija on tekstiga süvitsi töötanud või sellest lihtsalt üle libisenud, et üks töö jälle tehtud saada.

Vaadates tagasi oma senisele teekonnale, pean kindlasti mainima, et vandetõlgiks saamine nõuab tohutut sihikindlust, oma vigade tunnistamist ja nendest õppimist, tööd iseendaga ja loomulikult ka natuke õnne. Võiks arvata, et ministrile vande andmisega on nüüd üks eesmärk täidetud, kuid tõsine töö seisab veel ees. Sest nii vannutatud kui ka vannutamata tõlkija ülim eesmärk seisneb siiski kvaliteetse sihtteksti loomises parimal võimalikul viisil.

Kõnealuse sissejuhatava postitusega oleme heitnud üksnes põgusa pilgu vandetõlke maailma, kuid järgmistes postitustes on kindlasti kavas keskenduda ka vandetõlgi töö nüanssidele ning suunduda sügavamale, et uurida, mis on peidus selle särava tiitli taga.

Kirjutamiseni!

  • Siret Laasner