Suulise tõlke alaliigid

Suulise tõlke alaliigid


SUULISE TÕLKE ALALIIGID 

Konverentsitõlge (seminaridel, koolitustel, konverentsidel, nõupidamistel):

  • järeltõlge– tõlgib 1 tõlk; tõlkimine toimub tekstiosade kaupa eeskõneleja esituse järel; sobib kõige paremini tõlke jaoks nõupidamistel, koolitustel ja ärikülastustel, kuid ka väiksematel seminaridel ja notariaalsete tehingute juures;
  • sünkroontõlge– tõlgib 2 tõlki; tõlkimine toimub samaaegselt eeskõneleja esitusega; eeldab vastava tõlketehnika, nagu kabiin, kõrvaklapid, mikrofon jne. kasutamist; sobib eelkõige suuremate konverentside ja seminaride puhul.

Sosintõlge – sooritab 1 tõlk, sarnaselt sünkroontõlkega toimub tõlkimine samaaegselt eeskõneleja esitusega, kuid ilma tehnikata ja kuulaja vahetus läheduses ehk sosistades. Seda tõlkeviisi kasutatakse peamiselt kohtutes, ärikohtumistel või seminaridel, kus osalejate hulgas on vaid mõni väliskülaline.

Tõlk-saatja ärireisidel, rahvusvaheliste messide külastustel jm.

Tõlk-saatja tellimiseks ärireisi otstarbel palume meid võimalike formaalsuste täitmiseks aegsasti teavitada (kindlustus, viisa, ürituse temaatika ja programm, kohtumiste graafik jms). Töötingimused täpsustatakse kliendiga läbirääkimiste teel.

Loe veel konverentsitõlke kohta:
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_et.htm

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring