Tõlkebüroos NEON on vene keelel olnud eriline roll juba üle 20 aasta. Venekeelsed tõlked moodustavad pea 50% tõlkebüroo kogukäibest just tänu tõlkijate erakordsele professionaalsusele ja nende taustast tulenevale suurepärasele vene keele oskusele.

SUUREPÄRANE VENE KEELE OSKUS – MEIE KOMPETENTS

Võib öelda, et suurepärane vene keele oskus on meie tõlkebüroo eriline kompetents.

Hea vene keele oskus on tänapäeval tõlkijate seas haruldane nähtus. Üha raskem on leida inimesi, kes seda nõukogude ajal aastakümneid meie igapäevaseks suhtlusvahendiks olnud keelt hästi oskaks. Põhjused on arusaadavad, kuid mitte edasiviivad. Noorem põlvkond on heitnud pilgu kaugemale ja õpib inglise, prantsuse ja saksa keelt ning isegi korea ja hiina keelt kordades meelsamini kui vene keelt. Lisaks ajaloos pesitsevatele põhjustele ei tundu Venemaa ja vene keel noorele inimesele lihtsalt nii ahvatlev ja põnev kui seiklused mõnes teises riigis või maailmajaos. Ajad on küll muutnud, ent vajadused mitte. Vene keel on ja jääb üheks olulisemaks suhtluskeeleks igale Eestis tegutsevale äriettevõttele. Seda on vaja nii kaupade ja teenuste turustamiseks koduturul kui ka eksportimiseks kaugemale. Iga endast lugupidav kaupmees või teenindaja suudab oma kliendiga suhelda teises suurimas kohalikus keeles. See on üsna loomulik.

TUGEV VENE KEELE TAUST

Tõlkebüroo NEON on oma tegutsemise algusest alates ehk juba üle 20 aasta tuntud eelkõige just oma vene keele kompetentsi poolest. Ettevõtte kahest algsest omanikust oli üks rahvuselt venelane, mistõttu said tõlked vene keelde ja vene keelest kohe oluliseks osaks ettevõtte tõlketööde kogumahus. Nii on jäänud see tänaseni. Teenindatud on praktiliselt kõiki riigiasutusi ja paljusid suurettevõtteid, sest eestikeelsena kirjutatud tekstid on tulnud ikka ja alati ka vene keelde tõlkida. Ja loomulikult vastupidi – eestlased ei saa üle ega ümber vene keele mõistmisest. Mis siis, et tõlkimise abil. Tõlked vene keelest eesti keelde on vajalikud eriti just noorema eestikeelse põlvkonna jaoks, sest eesti keelt valdavaid venelasi on tänapäeval tunduvalt rohkem kui vene keelest arusaavaid eestlasi. Samuti on klassikaks kujunenud ka vajadus tekstide tõlkimiseks kolme keele vahel sünkroonselt, näiteks eesti keelest vene keelde või eesti keelest inglise keelde, olgu see siis Haigekassa teenuseid tutvustav tekst või mõne seadme kasutusjuhend. Aastatepikkune kogemus vene keele tõlkimisel on loonud meile järjepidevuse ja keelepõhise kompetentsi venekeelsete tõlgete tegemisel. Need igapäevased ja vajadusepõhised tõlkesuunad on meie tõlkebüroos sügavale sisse juurdunud.

KOOSSEISULISED TÕLKIJAD – STABIILSUS JA KVALITEET

Oleme alati rõhku pannud koosseisuliste tõlkijate kuulumisele ettevõtte põhimeeskonda. Paljude tõlkebüroode jaoks ebavajalikuna tunduv kulu on töötanud meie kasuks mitmete hangete võitmisel ning on oluline faktor kvaliteedi tagamisel suuremate tellimuste raames, kus tõlkeprojektis osaleb teisigi spetsialiste väljastpoolt koosseisu (nt vabakutselised tõlkijad, erialaspetsialistidest konsultandid, küljendajad jt) ja meie koosseisulised tõlkijad on pigem toimetaja rollis. Tugev koosseisuliste tõlkijate meeskond on vajalik ka selleks, et tagada nii õige erialaterminoloogia koondamine ja kasutamine kui kliendipõhiste nõuete järgimine.

NEONi VENE KEELE RAUDVARA – KAKS KATJAT

Meil on juba mitmeid aastaid olnud rõõm töötada koos kahe Katjaga, Jekaterina ehk Piiteri Katjaga ja Ekaterina ehk Moskva Katjaga, nagu neid kutsuda võiks. Mõlemad on eredad isiksused ning nagu tihti andekatele inimestele omane, on nad suure töövõime ja kõrgelt arenenud kriitikameelega ning seda mitte ainult teiste, vaid ka enda tööde suhtes. Neid mõlemat iseloomustab kõrgendatud tähelepanu detailide suhtes ning hea analüüsivõime – kõik see on professionaalsele tõlkijale äärmiselt vajalik.

MOSKVA KATJA – MÄLUMÄNGURIST MAJANDUSSPETSIALIST

Moskva Katja on perfektsionist. Ta on õppinud Moskva Riiklikus Polügraafia Ülikoolis ehk MGUPs majandust ja rahandust. Ta on väga põhjalik ja suudab hoolimata armastusest detailide vastu näha ka suurt pilti. Katja alustas tõlkimisega 2011. aastal. Suhtudes küll täpselt sama suure tähelepanu ja pühendumusega kõikidesse ettetulevatesse valdkondadesse, on ta eelistatud projektideks eelkõige finantsraportite, majandusaruannete, äriplaanide, lepingute jms. tõlkimine.

Moskva Katja oskab üsna loomulikult ehedat Moskva vene keelt. Venemaa on suur ja lai ning dialekte mitmeid. Olgu Piiteri või Moskva vene keel, Eestis on see just see „päris ja õigeim“ vene keel, mida tõlkimisel vaja, sest Eesti vene keel (ja kõneviis) on liiga eestistunud. Katja tõlgib eesti-vene ja inglise-vene suunal ehk siis üksnes oma emakeelde. Nii säilib sihtkeel „puhtamana“, mistõttu sobib talle väga ka reklaam- ja turundustekstide tõlkimine.

LAI SILMARING JA PIDEV ENESETÄIENDAMINE

Lisaks iseoomustab Katjat lai silmaring ja mitmekülgsus. Pidev enesetäiendamine on talle loomupärane. Ranged teemad tõlkeprojektides vajavad vastukaaluks midagi pehmemat ja loomingulisemat. Vabal ajal tegeleb ta muu hulgas fotograafia, joonistamise ja luuletamisega. Ent kärsitu hing ja terane meel vajavad proovile panemist, pidevat arendamist. Selleks osaleb ta juba alates 2009. aastast Venemaa formaadi järgi Eestiski ellu kutsutud mälumängude sarjas „Mis? Kus? Millal?“. See on rahvusvaheline võistlus, kus harjutamisperioodil kogunetakse kodukohas isegi mitu korda nädalas. Välismaiste kolleegidega saadakse kokku iga-aastasel festivalil eelnevalt valitud sihtriigis. Katja on selles mängus kahel korral võitnud Eesti meistrivõistlustel pronksmedali. Selline pidev mõistuse ja mälu treenimine tuleb tõlkijatöös kasuks. Üsna tihti näeme Katjat tulihingelisena kaitsmas oma lingvistilisi valikuid, tõendades neid loogiliste argumentidega ning viidates lähteallikatele. Ei ole haruldane seegi, kui ta on leidnud mõne kentsakasse vene keelde tõlgitud väike-ettevõtte kodulehe või terminoloogilisi vigu suurte ettevõtete veebitekstides. Neid on ta abivalmilt nõus parandama.

PIITERI KATJA – ANDEKAS LINGVIST JA ÕIGUSTÕLKE SPETSIALIST

Mõned kolleegid on meile tööle tulnud lausa korduvalt ja väike Katja on üks neist, kes on leidnud pärast esmakordset NEONis tööle asumist tee meie juurde tagasi. Tänaseks on tema staaž meie juures juba üle 7 aasta.

2012. aastal kutsusime värske magistrantuuri vilistlase Katja tõlkebüroosse tööle just seetõttu, et tema eesti keel oli muljetavaldavalt hea. Lisaks oli ta tänu juba varasemale töökogemusele tõlkijana suuteline tõlkima ühtemoodi hästi nii eesti- ja inglise keelest vene keelde kui vastupidi.

Eesti keele õppis ta teismelisena ära kolme kuuga, kui oli ühel suvel tuttavaks saanud kamba ägedate eestlastega, kellega oli soov suhelda nende emakeeles. Temaga täna eesti keeles vesteldes ei ole arugi saada, et tegu on rahvuselt venelasega.

MEELISTEEMAKS JURIIDIKA

Juriidika, sh seadusandlusega seotud teemad on Katjat huvitanud juba lapseeast saati. Katja mõlemad vanemad, kes on algselt pärit Peterburist, töötasid 1990-tel Tallinnas politseiinspektoritena. Nende kriminalistikaõpikud osutusid noorele raamatusõbrale põnevusromaanidest huvitavamaks. Võib öelda, et Katja kokkupuude õigusalase terminoloogiaga on olnud igapäevane lausa lapsepõlvest peale. Pikad suvevaheajad Peterburis aitasid tal omakorda säilitada seda algupärast vene keelt.

Oma karjääri alustas Katja 2007. aastal tõlgina Põhja Politseiprefektuuri tõlketalituses, kus ta tegi nii suulist kui kirjalikku tõlget. Nüüd on tema lemmiktööks kohtulahendite, volituste, lepingute jms tõlkimine.

TÕLKIJA KUI UURIJA

Tõlkija töö ongi väga sarnane uurija tööga. Pidevalt tuleb otsida, uurida, analüüsida, esitada küsimusi endale ja teistele. Tuleb leida see õige lahendus – luua see täiuslik tekst -, mis sobib just õigesse konteksti ja kõnetab õigeid inimesi. Katja sobib selleks tööks suurepäraselt. Oma võimete ja oskuste proovile panekuks sooritas ta just hiljuti edukalt eesti-vene suunal vandetõlgi eksami. See on üks vähestest professionaalse tõlkija arenguvõimalustest siin Eestis. Vandetõlgikutse saamine on kõrgeim tunnustus eelkõige õigustõlkespetsialistidele. Tänu oma esimesele kõrgharidusele majanduses ning armastusele digiturunduse ja lugemise vastu on Katja võimeline suurepäraselt tõlkima ka teisi tekstiliike.

Oleme väga uhked, et meil on võimalus töötada koos selliste erakordsete isiksustega. Tõlked vene keelde ja vene keelest on kahtlemata oluline osa meie ettevõtte identiteedist. Loodame oma suurepärast vene keele kompetentsi säilitada ka edaspidi ning selleks tervitame igasugust initsiatiivi enesetäiendamiseks.

Tõlgete tellimiseks kirjuta meile info[at]neontranslations.com või esita hinnapäring SIIN.

 

 

  • Ly