Toimetamine ja keelekorrektuur

Toimetamine ja keelekorrektuur


Toimetamisteenuse ja keelekorrektuuri osatähtsust tekstiloomes kiputakse alahindama ning sageli juhtub, et need unustatakse üldse. Olgu see omakirjutatud emakeelne tekst või võõrkeelne tõlge, parima tulemuse saavutamiseks tuleb tekste üldjuhul sisuliselt toimetada, kontrollida õigekirja ja korrigeerida keelt.

Oma emakeeles kirjutatud tekstide puhul, kus autoriks on tihti erialaspetsialist ise või valdkonda hästi tundev inimene, on miinimumnõue keelekorrektuur. Liiga sageli kohtab suurepärase sisu, kuid kehva vormistusega erialatekste, mis on ilma keelekorrektuurita jõudnud avalikkuse ette.

Meie toimetajad ja keelekorrektorid on kliendi vajadustest ja teksti sihtotstarbest lähtuvalt kas erialaspetsialistid või lingvistid.

Tõlketekstide toimetamine on oluline osa kvaliteedile orienteeritud tõlkeprotsessist.

Toimetamine ja keelekorrektuur kui tõlkeprotsessi osa

Toimetamine ja keelekorrektuur eraldi teenusena

Pakume oma klientidele toimetamise ja keelekorrektuuriga seotud teenuseid nende enda kirjutatud tekstidele.

  1. Kliendi enda kirjutatud emakeelse teksti toimetamine (sh õigekirjakontroll ja keelekorrektuur).
  2. Kliendi enda kirjutatud võõrkeelse teksti või lähtekeele alusel tõlke keeletoimetamine (sh õigekirjakontroll ja keelekorrektuur).

Telli toimetamise või keelekorrektuuri teenus siin.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring