ÜHINEMINE LOOB SÜNERGIA

Alates 1. oktoobrist on Tõlkebüroo NEON, juriidilise nimega Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ, ühinenud tõlkebürooga Interlex. Liitumise tulemusena tekkiv ühendettevõte tegutseb edasi Interlexi nime all.

Nii Interlex kui ka NEON on mõlemad tegutsenud Eesti tõlketeenuste turul üle 20 aasta ja olnud pikki aastaid kohalikus tõlketeenuste äris suunaseadjad. Kahe arvestatava Eesti tõlketeenuse pakkuja ühinemise tulemusena tekib Eestis veel üks miljonilise käibega tõlkebüroo. Praegusel muutuste ajal loob Interlexi ja NEONi ühinemine sünergia, kus kulude kokkuhoiu ja protsesside ühendamise tulemusena tekib majanduslikult ja sisuliselt tugevam ühendettevõte. Lisaks võimaldab kompetentside ja erinevate turusegmentide liitmine pakkuda klientidele paremat teenusekvaliteeti ja laiemat teenuste valikut.

EESTI TÕLKEMAASTIKU SUUNASEADJAD

Eesti Tõlkebüroode Liidu liikmetena kuuluvad nii Interlex kui ka NEON kindlalt Eesti tõlkemaastiku suunaseadjate hulka. Mõlemad firmad on seisnud hea Eesti tõlkeäri edendamise ja tõlketeenuste spetsiifikat puudutava klienditeadlikkuse tõstmise eest. Mõlemad kasutavad maailmatasemel tõlketehnoloogiat ja projektijuhtimissüsteeme, mistõttu osaletakse ka tõlkijate koolitamisel Tallinna Ülikoolis ning ollakse praktikabaasiks paljudele alustavatele ja tegutsevatele tõlkijatele. Mõlema tõlkebüroo juhtide sulest on ilmunud mitmeid tõlkeäri puudutavaid artikleid. Loe lähemalt SIIT.

TUGEVAT KOMPETENTSI ÕIGUSTÕLGETES TÄIENDAB VANDETÕLGE

1997.aastal asutatud tõlkebüroo Interlex jaoks on õigustõlked olnud firma algusaegadest peale üks peamisi tegevusvaldkondi. Lisaks pakutakse autotööstuse dokumentatsiooni tõlkeid. Interlexi ja NEONi ühinemisega kasvab Interlexi nime all edasi tegutseva ühendfirma õigustõlgete kompetents veelgi. Juriidilise sisuga dokumentatsiooni ja administratiivdokumentatsiooni tõlkimine on olnud ka üks NEONi põhikompetentsidest läbi aegade. Alates 2007. aastast on tehtud tõlkeid Euroopa Komisonile ning seejärel ka Euroopa Kohtule. Lisaks on teenindatud arvukaid kodumaiseid advokaadibüroosid, pankasid, kindlustusseltse ja teisi eraettevõtteid. Kahekümne tegevusaasta jooksul on teenindatud loendamatuid Eesti riigiasutuste tõlketeenuste hankelepinguid, sh Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Maanteeamet, Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Töötukassa ja paljud teised. NEONi ühinemisel Interlexiga omandab Interlex ka enda jaoks varasemast täiesti uue teenuseliigi – vandetõlked. Loe lähemalt SIIT.

MEDITSIINITÕLGETE NIŠITOODE – HAMBARAVITÕLKED

Lisaks õigustõlgetele saab uuenenud Interlexi kompetentsipagas täiendust meditsiinitõlgete kujul. Interlex OÜ omandas 2019. aastal meditsiinitõlgetele spetsialiseerunud tõlkebüroo Grata. Selle pinnalt kasvanud meditsiinitõlgete mahule lisandub tänaseks veel nišitoode – hambaravitõlked. Hambaravi on üks keerukamaid tõlkevaldkondi, sest ühtlustamata terminoloogia ning spetsiifiline erialakeel on tõlkijatele suureks väljakutseks. NEON on viimase 3–4 aasta jooksul investeerinud palju ressursse hambaravispetsialistidest tõlkijate leidmisele ja koolitamisele ning klientide kaardistamisele ja nende teavitamisele kvaliteetse erialatõlke kättesaadavusest. Nii senistele kui ka uutele klientidele loodetakse pakkuda kvaliteedi ühtlustamise ja tõhustamise eesmärgil veelgi süsteemsemat tööd terminoloogiaga ning tihedamat koostööd erialaspetsialistidest tõlkijate ja konsultantidega.

Hambaravitõlgetest loe lähemalt SIIT.

PANGANDUSTÕLKED

Õigustõlgetega samasse kategooriasse jäävad pangandustõlked. Nii Interlex kui NEON on selles vallas kogenud tegijad. Interlexi klientide hulka on kuulunud läbi aastate nii erinevaid pankasid kui Finantsinspektsioon ja Eesti Pank ning NEON on olnud Euroopa Keskpanga lepinguline tõlkepartner ning tõlkinud nii pankadele kui Rahandusministeeriumile. Klientuuri liitmisel oodatakse kasu kindlasti just kompetentside jagamisest.

Sarnaselt hambaravitõlgetega on pangandus- ja finantsteema väga keeruline ja eelkõige mitmetahuline. Tavalistest raamatupidamisteadmistest, mida valdab ka keskmisest intelligentsem ja laiema silmaringiga elukutseline tõlkija, jääb siin väheseks. NEON on teinud suuri jõupingutusi, et luua finants- ja pangandustaustaga inimestest koosnev meeskond, kes suudaks aru saada ja soravasse sihtkeelde tõlkida investeerimisfondide ja aktsiaturgudega seotud tekste.

USALDUSVÄÄRNE JA PÜHENDUNUD TÕLKEPARTNER

Nagu eespool mainitud, siis tänu kahe firma kogemusest ja turupositsioonist tekkivale sünergiale on ühinenud firmade meeskond suurem, tõhusam ja veelgi asjatundlikum. Laieneb nii teenuste kui ka tõlgitavate keelepaaride valik. Interlex jätkab kõikide tänaste Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ klientide teenindamist ning on NEONi klientide usaldusväärne partner kõigis tõlkealastes küsimustes.

 

*      *      *

TÕLKEBÜROO INTERLEXI SAAMISLUGU

Interlex alustas tegevust 1997. aastal, mil spetsialiseeruti eelkõige õigustõlgetele. Ettevõtte peamisteks klientideks olid Eesti suurimad advokaadibürood – nende hulgas Sorainen, Cobalt (endine Luiga Mody Hääl Borenius) ja Ellex Raidla. Aastal 2004, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga, saabus ettevõttesse rohkelt tõlketöid nii Euroopa Parlamendilt kui ka Euroopa Komisjonilt, andes tugeva rahvusvahelise kogemuse.

Interlex on alates 2004. aastast rahvusvahelise tõlkebüroode konsortsiumi EULOGIA liige, mille liikmeks on võimalik pääseda vaid ühel tõlkebürool igast riigist. Samal aastal alustati meditsiinitõlgete, autovaldkonna tõlgete ja tehnikatõlgete pakkumist ka rahvusvahelisel turul.

2018.aastal loodi ettevõttesse meediatõlgete osakond, mis tegeleb peamiselt subtiitrite tõlkimise, kodeerimise, aga ka filmide ja telesaadete helindamise.

2019.aastal liitis Interlex endaga tõlkebüroo Grata ja kasvatas seeläbi jõuliselt oma meditsiinivaldkonna kompetentse.

2019.aasta turuülevaate kohaselt kuulub Interlex viie suurima Eesti tõlkebüroo hulka.

Loe Interlexi pressiteadet SIIT.

*     *     *

TÄNAME JA JÄTKAME!

Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partner Keeleagentuur tänab kõiki oma seniseid kliente ja koostööpartnereid ning soovib meeldivat koostöö jätku juba Interlexi koosseisus.

Ootame tõlketellimusi ja hinnapäringuid edaspidi aadressil interlex@interlex.ee . NEONi klientidega tegeleb uuenenud Interlexi koosseisus meie senine vastutav projektijuht SAARA KÕUHKNA .

 

Ly Tiido-Nurmetalo

Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ

 

  • Ly