Vandetõlgiteenus

Vandetõlgiteenus


Kes on vandetõlk?

Vandetõlk on isik, kes osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust ja täidab seaduses sätestatud juhtudel muid tõlkimisega seotud ülesandeid.

Loe lähemalt meie koostööst vandetõlkidega.

Mis kuulub veel vandetõlgi pädevusse lisaks tõlkimisele?

Vandetõlk kinnitab vajadusel tõlgitava dokumendi ärakirja või arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust. Samuti on Teil võimalus saada vandetõlgilt konsultatsiooni dokumendi tõlkimisega seotud küsimuste kohta.

Milliseid dokumente võib vandetõlk tõlkida ja kinnitada?

Vandetõlk võib tõlkida ja kinnitada mis tahes dokumente, mida läheb vaja ametlikus asjaajamises ning need ei vaja eraldi notariaalset kinnitust.

Dokumendiliigid, mille tõlkimine on vandetõlgi pädevuses:

  • sünnitunnistused, surmatunnistused, abielutunnistused, abielulahutuse tunnistused;
  • volikirjad, lepingud, põhikirjad, äriregistri väljavõtted;
  • sertifikaadid, load;
  • ID-kaardid, passid, autojuhiload;
  • igasugune juriidiline tõlge sh õigusaktid;
  • jms.

Vandetõlgi poole pöördumine

Kui vajate ametliku dokumendi tõlget eesti keelest võõrkeelde, tuleb esimese sammuna võtta ühendust vandetõlgiga või vandetõlgiteenust vahendava tõlkebürooga.

(Täpsustuseks: kuni 1. jaanuarini 2020 võib võõrkeelest eesti keelde teha ka notariaalset tõlget.)

Tõlke tellimisel tuleb silmas pidada eelkõige seda, milline on tõlke otstarve ja keelesuund ning kas dokument vajab apostillimist või legaliseerimist.

Loe lähemalt apostillimise ja legaliseerimise kohta.

Tõlkeprotsess

Olenevalt teksti mahust ja raskusastmest on tõlkimise kiirus maksimaalselt viis lehekülge päevas (üks lehekülg = 1800 tähemärki). Apostillimine notari juures võib võtta aega kuni viis päeva alates taotluse kättesaamisest. Seega soovitame Teil juba eelnevalt arvestada tõlkimisele ja muudele protseduuridele kuluva ajaga, et tulemus oleks võimalikult kvaliteetne.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring